Изследователи от Университета на Бирмингам предлагат нова модификация на традиционните железодобивни и стоманодобивни пещи, която може да спомогне за редуцирането на въглеродните емисии от стоманодобива с близо 90%, съобщи industryinfo

Драстичното намаляване на емисиите се постига чрез затворена рециклираща система, която може да замени 90% от кокса, който обикновено се използва в доменните пещи, и да произвежда кислород като вторичен продукт. 

Според изследователите прилагането на модификацията само в Обединеното кралство може да допринесе за намаляване на разходите от 1,28 млрд. британски лири за 5 години и на общите емисии на страната с 2,9%. 

"Настоящите предложения за декарбонизиране на стоманодобивния сектор разчитат на поетапното премахване на съществуващите пещи и замяната им с електродъгови пещи, захранвани с възобновяема енергия. Цената за изграждането на една електродъгова пещ обаче може да надхвърли 1 млрд. британски лири, което прави подмяната икономически неизгодна с оглед на сроковете за постигане на целите на Парижкото споразумение за климата. Системата, която ние предлагаме, може да бъде пригодена към съществуващите пещи, което намалява риска от блокиране на активи, а и намалението и на въглеродните емисии, и на разходите се усеща веднага", коментира проф. Юлонг Динг. 

Железодобивът и стоманодобивът са сред най-големите източници на въглероден диоксид в леярската промишленост, като генерират 9% от световните емисии. По данни на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) секторът трябва да постигне намаляване на емисиите от 90% до 2050 г., за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5°C. 

Университетът на Бирмингам е подал заявление за патентоване на системата в металодобивния сектор и търси дългосрочни партньори за реализацията на пилотни проекти, прилагане на технологията в съществуващи съоръжения или за по-нататъшното й развитие.