В Капфенберг, провинция Щирия, беше пуснат в действие най-модерният в света завод за легирана стомана. Това е първият новопостроен завод за стомана в Европа през последните 40 години, а инвестициите в него възлизат на 470 милиона евро, предаде БТА.

Заводът, собственост на концерна "Фьосталпине" (Voestalpine), е изцяло дигитализиран, а той ще произвежда инструментални и специални стомани. Като суровина ще се използва скрап от автомобилната промишленост, доставян от Европа. Материалът се стопява в електрическа дъгова пещ, като охладителната система е затворена, а отработената топлина се ползва за парно отопление на града. В новия завод работят 150 висококвалифицирани специалисти.

Снимка: Voestalpine.com

По думите на председателя на управителния съвет на "Фьосталпине" Херберт Айбенщайнер от 1 януари 2024 г., когато заводът ще заработи с пълната си мощност, годишно ще бъдат произвеждани около 205 000 тона специални легирани стомани. Управлението на процесите на стопяване се извършва от централен команден пулт, където електронно в реално време се следят 8000 данни и процесът се наблюдава от 280 камери.

Снимка: Voestalpine.com

Температурните замервания и извличането на проби се извършват от роботи. Електродъговата пещ работи до 100 процента с възобновяеми енергоизточници, с 30-процентно по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Специална ограда осигурява добра защита от шума на околността. Заводът раз полага и с инсталация за обезпрашаване с капацитет около 3,8 милиона куб. м за час.

Снимка: Voestalpine.com

Производството на около 200 вида специални стомани за автомобилостроенето, енергетиката и космическата индустрия, медицинските технологии, хранително-вкусовата промишленост, както и на инструментални стомани, осигурява работа на около 3500 души, които се занимават с по-нататъшната преработка в два от заводите на "Фьосталпине" в провинция Щирия. Според проучване, проведено от Института за индустриални науки през лятото на 2023 г., добавената стойност по време на строителната фаза възлиза на 230 млн. евро в Щирия и около 350 млн. евро в Австрия. Строителството е осигурило 2500 работни места в Щирия и общо около 4200 в Австрия.