Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за май отчита стагнация на промишленото производство и понижаване на строителството и на търговията на дребно.

Това сякаш е знак за известно отслабване на икономическата експанзия в България през второто тримесечие след рязкото ускоряване на растежа на БВП през първите три месеца на годината.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, остава през май на нивото от април, когато обаче се сви с 1,6% и след спад с 0,8% през март.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се повишава през май с едва 0,6% след растеж с 2,7% през април.

През май увеличение с цели 9,5% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, но при намаление с 0,4% в преработващата промишленост и с 0,1% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Спрямо май 2018-а година добивната промишленост нараства с 9,7%, а преработващата промишленост - с 0,9%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен спад с 5,4 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижава през май с 0,4% спрямо април, когато се сви с 1,1%, като това представлява влошаване в строителството за трети пореден месец. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се понижава през май с 0,4%, като аналогично понижение на месечна база отчита и сградното строителство.

На годишна строителната продукция през май се увеличава с 2,6%, но след ръст с 5,5% през април, като сградното строителство се повишава с 6,4% (спрямо май 2018-а), докато при гражданското и инженерното строителство се отчита понижение с 2,3 на сто.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, която отбелязва слабо понижение с 0,2% спрямо април, когато се повиши с 0,4%. Като цяло обаче търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се представя слабо от началото на настоящата година, след като през януари се сви с 0,4%, а през февруари - с 0,6 на сто, преди да отбележи слаб растеж с 0,1% през март и с 0,4% през април.

На годишна база търговският оборот се увеличава през май с 0,4% след растеж с 1,2% през април.

В края на юни НСИ пък представи проучване, показващо отслабване на стопанската конюнктура през шестия месец на годината в резултат на по-неблагоприятен бизнес климат в промишлеността, строителството и в сектора на услугите, при стагнация в търговията на дребно.

Всички това предполага известно отслабване на икономическа активност през второто тримесечие, след като БВП на България нарасна през първите три месеца изненадващо силно с 1,2% на тримесечна и с 3,5% на годишна база.