Средният осигурителен доход за страната за октомври 2020 г. е 1095,37 лева. Съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За сравнение месец по-рано сумата бе 1081,73 лева.

За период от една година (от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2020 г.) средномесечният осигурителен доход за страната е 1053,81 лева.

От НОИ допълват, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2020 г., съгласно чл.70, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.