Средният осигурителен доход за страната за ноември 2020 г. се увеличи до 1099,10 лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт днес. От юни насам сумата се увеличава, като през октомври размерът й бе 1095,37 лева, а през септември - 1081,73 лева.

От инстутуцията изчисляват, че средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2019 г. до 30 ноември 2020 г. е 1060,85 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през декември 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.