Министерството на финансите ще създаде работна група, от която очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни. 

Министерството на финансите съобщи, че Росица Велкова е взела това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Документът не е утвърден и не е влязъл в сила. На този етап текстовете, предложени в чл. 113 д от проекта, няма да бъдат част от правилника, който ще бъде утвърден от министъра на финансите.

Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката, се казва в съобщението.

По-рано днес "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обявиха, че са против нова мярка на Министерството на финансите, която според коалицията ще  утежни административно над 200 хиляди фирми. Според тях, с предложени промени на Правилника за прилагане на ЗДДС се предвиждат нови изисквания към счетоводното приключване на фирмите: всеки месец, вместо веднъж годишно ПП-ДБ настоя подготвените промени да отпаднат.

Междувременно Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) съобщи, че организира работни срещи с парламентарно представените партии за обсъждане на предложените промени за прилагане на ЗДДС, като намерението е да не се налагат изисквания, които да натоварят допълнително бизнеса. Целта на дискусиите е да се стигне до отпадане на предложените промените в правилника на Закона за ДДС, според които всички регистрирани по ЗДДС лица трябва да декларират в дневниците си за продажби определени салда по сметките за вземания от клиенти. Консолидираното мнение на представителите на счетоводните и работодателските организации е, че това изискване ще доведе до сериозна административна тежест върху счетоводителите. В същото време информацията няма отношение към изчислението на данъка по справката декларация по ЗДДС, и ще бъде използвана от МФ и НАП за статистически цели, се казва в съобщението, което БТА цитира.

Ако бъдат приети промените, счетоводителите ще трябва да докладват ежемесечно информация, която до този момент се е завеждала на годишна база до края на юни на следващата година. Това е 12-кратно увеличаване на административната тежест, според работодателите, защото всеки месец ще се прави инвентаризация на вземанията, за да са коректни и окончателни данните, които се подават, посочват от ИДЕС.

Ще се наложи да се поддържа допълнителен регистър за месечно деклариране, за да е ясно каква част от вземането е данъчна основа и данък при салдата на съдебни, присъдени и обезценени вземания, а при предприятия, които прилагат Международните счетоводни стандарти, салдата на вземанията могат съществено да се различават от данъчната основа и начисления данък по доставката, отчита сдружението.

Основното заключение по отношение на предложената промяна е, че тя не почива на законова делегация, не е свързана с определянето и декларирането на резултатите за ДДС, представлява много висока и необоснована административна тежест за бизнеса и не е придружена от реална оценка на въздействието. Цялостното становище на ИДЕС по темата, подкрепено от Цветан Симеонов, в качеството му на представител на няколко работодателски организации, е представено на Министерството на финансите и не е взето под внимание, пишат от ИДЕС.