Пред угрозата от наказателна процедура срещу България парламентът прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, свързани с възможността за получаване на гражданство чрез инвестиции (практика, известна като издаване на "златни паспорти"). Брюксел предупреди, че ако продължи практиката на продажба на европейските ценности (виж по-долу), страната ни ще бъде наказана.

Депутатите одобриха законопроекта на Министерския съвет, с който се предлага да отпадне възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване в България поради направени инвестиции на основание на Закона за чужденците в Република България или като членове на семейството на такива лица, или са увеличили инвестицията си при същите условия на закона на стойност най-малко два милиона лева.

Парламентът прие на първо четене и алтернативния законопроект, внесен от депутати от ДПС, ГЕРБ и "Обединени патриоти",  намерението с който е не да се премахне, а да се прецизират условията за получаване на инвестиционно гражданство.

С този законопроект се предвижда да отпадне възможността за придобиване на българско гражданство чрез вложение в държавни ценни книжа, сключване на договор за доверително управление с лицензирана кредитна институция или увеличаване на инвестицията до два милиона лева. Със законопроекта се предлага ново основание за натурализация във връзка с директни инвестиции и материални активи на стойност най-малко 1 млн. лева и кумулативно разкриване на минимум 20 нови работни места.

Одобрени бяха и изменения, предложени от МС, с които се осигурява правна яснота относно прилагането на разпоредбите за придобиване на българско гражданство, които се отнасят до Обединеното кралство като държава-членка на ЕС в преходния период и извън него.

Какво ще се приеме: никакви паспорти или видоизменено продължение

Александър Иванов (ГЕРБ) коментира, че особено в този момент за възстановяване на икономиката на Европа, възможността за гражданство чрез инвестиции не бива да бъде зачеркната. Ще дойде момент, в който азиатски инвеститори ще преместват свои производства на територията на Европа, посочи той.

Йордан Цонев (ДПС) го подкрепи, като отбеляза, че страните, които са били обект на мониторинг и критични бележки от ЕК, не са забранили инвестиционното гражданство, но са променили реда, по който се получава. Той добави, че във временната комисия за българското гражданство са се спрели на същия подход. Да прецизираме максимално условията, по които се получава инвестиционно гражданство, да прецизираме контрола, но да не го премахнем. Да не се отказваме от един международно утвърден механизъм, но да го направим така, че да няма критики към България, призова той.

Тодор Байчев ("БСП за България") посочи, че инвестиционното гражданство създава проблеми и не трябва да се насърчава. ЕС изрично ни даде сигнал, че не желае такъв вид законодателство, коментира той. И посочи, че левицата ще подкрепи само законопроектите на Министерски съвет.

Слабите места в закона досега, отбелязани и в парламента, са формалност на инвестициите, повечето от които са в държавни ценни книжа, а не в реалната икономика. Липсва и контролен орган, който да следи за тяхната продължителност, а като цяло това компрометира процеса по издаване на българско гражданство пред европейските институции.

На едно от обсъжданията във временната комисия преди няколко месеца Йордан Цонев каза, че ЕК препоръчва България не да преустановява инвестиционното гражданство, но да го регламентира и контролира строго, за да се гарантират реални инвестиции, създаващи работни места и добавена стойност.

В интерес на истината при обсъждане по темата в Европарламента наскоро групата на Европейската народна партия отбеляза, че въпреки слабостите схемите на инвестиционно гражданство помагат на държавите да преодоляват икономическата криза.

Предупреждението от Брюксел: ще се преоценят ли вече издадени паспорти

Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс предупреди на 22 октомври, че Европейската комисия може да предприеме наказателна процедура срещу България, ако прецени за необходимо и ако нашата страна не промени закона за българското гражданство в частта за т. нар. "златни паспорти". Той отбеляза пред Европейския парламент, че комисията вече е изпратила писмо до България по този повод и очаква отговор от българските власти в срок от един месец.

Европейските ценности не са за продан, за съжаление това не е очевидно във всички държави, категоричен бе еврокомисарят.

Законодателството на България, Кипър и Малта позволява срещу инвестиции между 800 000 и два милиона евро да бъде издаден паспорт на чужденец. Тази седмица ЕК предприе наказателни процедури срещу Малта и Кипър, както се оказа - и предупреди България, че ще отвори такава процедура.

По данни на ЕК, освен трите европейски страни, които "продават" гражданство, в ЕС 19 държави прилагат схеми за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции - България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания.

По думите на Рейндерс схемите за предоставяне на гражданство или право на престой в ЕС от години тревожат европейските институции заради опасностите за сигурността, за корупция и пране на пари. Постоянно поставяме въпроса пред съответните държави с настояване да прекратят тези действия, заяви еврокомисарят. Той отбеляза, че е нарушение на европейското законодателство предоставянето на гражданство на човек, който няма връзка с държавата, издаваща паспорта.

Малта и Кипър са получили няколко милиона евро в последните години в замяна на издаването на няколко хиляди "златни" паспорта, а това подкопава взаимното доверие в ЕС и поражда заплахи, каза още Рейндерс и изтъкна, че е необходима преоценка на вече издадените документи в случаите, за които се прецени за необходимо.