Швейцария одобри в сряда, 16 март, санкции срещу повече от 200 физически и юридически лица "във връзка със сериозни нарушения на международното право от Русия в Украйна". Списъкът на Швейцария със санкционирани физически и юридически лица вече напълно се припокрива с този на ЕС. Наред с това Берн наложи и тежки санкции и търговско ембарго на Беларус.  

Санкциите срещу Русия

Други 197 лица вече са обект на финансови санкции и ограничения за пътуване, а срещу 9 юридически лица са наложени финансови санкции. Сред тези хора има олигарси и видни бизнесмени. техните активи в Швейцария трябва да бъдат замразени и обявени пред Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO).

Внасяйки допълненията в списъка, които са в сила от обяд на 16 март, Швейцария възприе последните промени на ЕС по отношение на санкционираните физически и юридически лица, публикувани от Европейския съвет на 15 март

Санкциите срещу Беларус

Също на 16 март Федералният съвет одобри и цялостна ревизия на мерките срещу Беларус. Новоприетите мерки се отнасят по-специално до стоки и финансови услуги. 

На 2 и 9 март ЕС удължи санкциите си срещу Беларус с оглед на намесата на страната в сериозните нарушения на правата на човека от Русия в Украйна, се казва в съобщението. На 16 март Федералният съвет взе решение да приеме тези мерки изцяло. Те включват основно търговски и финансови санкции, почти изцяло припокриващи се с вече  наложените на Русия от ЕС и Швейцария. 

Износът на всички стоки с двойна употреба (граждански или военни) в Беларус вече е забранен, независимо от тяхната крайна употреба или краен потребител. Освен това е забранен износът на стоки, които биха могли да допринесат за военното и технологичното усъвършенстване на Беларус или за развитието на сектора на отбраната и сигурността. Във връзка с това е забранено също и предоставянето на техническа помощ, посреднически услуги или финансиране.

Забраните за внос срещу Беларус също ще бъдат удължени. Тези забрани вече се отнасят и за изделия от дърво, изделия от каучук, желязо и стомана и цимент.

Предоставянето на публично финансиране или финансова помощ за търговия или инвестиции в Беларус е забранено. Други ограничителни мерки във финансовия сектор се отнасят до ценни книжа, заеми и приемане на депозити.

Трансакциите с Беларуската централна банка също вече не са разрешени. Освен това белоруските банки, регистрирани на борсата, са изключени от SWIFT, международната система за съобщения за финансови транзакции.