Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил допълнителни санкции срещу Русия, въведени заради нападението срещу Украйна. В този 12-и кръг санкции са предвидени забрани за търговията с диаманти, със стоки с двойна употреба, с проводници, както и вносът на втечнен газ пропан.

Въвежда се забрана за пряк или непряк внос, покупка или пренос на диаманти, включително бижута, от Русия. Налага се ограничение за износа от ЕС и реекспорта в Русия на някои стоки, въвеждат се допълнителни мерки срещу заобикалянето на санкциите. Ще бъдат прилагани по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба, на чугунени, медни и алуминиеви проводници, забрана за внос на втечнен пропан, таван на цената на петрола, се посочва в съобщението.

Европейската комисия допълва, че се разширява списъкът на санкционираните руски физически и юридически лица и се въвеждат правила да проследяване как танкерите може да бъдат използвани за заобикаляне на ценовия таван при петрола.

Въвеждат се санкции срещу руски дружества от военната промишленост и частни военни дружества. Сред тях са също и действащи лица от областта на технологиите. Мерки са предприети срещу отговорните за свикването на "избори" в завзетите украински области, както и към онези, които разпространяват дезинформация и пропаганда в подкрепа на руската война срещу Украйна.

Според комисията само приходите на Русия от търговията с диаманти се оценява на четири милиарда евро годишно. От 1 март догодина ще влезе в сила забрана за внос на руски диаманти, обработени в друга държава, а от 1 септември забраната ще бъде разширена до синтетични диаманти, бижута и часовници с диаманти.

Допълва се, че забраната за износ към Русия на други стоки е на стойност 2,3 милиарда евро годишно. Санкциите обхващат също стоки, свързани с въздухоплаването, включително самолетното гориво. В мерките са предвидени изключения за продажба в ЕС на дружества, собственост на санкционирани руснаци.