Министерството на труда ще подкрепи въвеждането на "праг на достойнството" за минималната работна заплата, каза социалният министър в оставка Деница Сачева по време на онлайн форум по темата, организиран от КНСБ, предаде БТА.

Този праг е предвиден в проекта на директива на ЕС за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз. Въвеждането му означава, че законоустановеното минимално възнаграждение трябва да е 60 процента от медианната брутна заплата и 50 процента от средната брутна работна заплата в съответната страна.

По думите на Сачева числата в България в момента са доста близки до заложените в директивата.

По отношение на искането за обществените поръчки на Европейската конфедерация на профсъюзите и на КНСБ - да има изискване работодателите, ползващи достъп до обществени поръчки или обществено финансиране, да са сключили колективен договор с работниците си, а всеки работодател, който не зачита синдикалните права на работниците, да бъде лишен от достъп до обществени поръчки и финансиране, Сачева каза, че няма по-голяма обществена защита от тази, която е поставена в директивата за обществените поръчки.

Според нея в България може да се търси пробен модел за европейските средства да се прилага подобно изискване. Българската страна приветства позицията да се осигури гъвкавост при определяне на действията по отношение на насърчаването на колективното трудово договаряне. Според КНСБ е необходим национален план за действие по директивата, с който страната ни да достигне 70 на сто покритие с колективни трудови договори. В момента е около 30 на сто.

По време на форума стана още ясно, че при средногодишно нарастване на заплатите с 12, 5 на сто, като предимствено нараства минималната работна заплата със 17,5 на сто, минималното възнаграждение може да достигне заплатата за издръжка през 2026 година. Целта е минималната работна заплата да стане 1456 лева през 2026 година. Това са изчислили от Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ. 

През 2020 година заплатата за издръжка в България е 1214 лева /621 евро/, а минималната работна заплата е едва 50, 2 от заплатата за издръжка.

КНСБ настоява поне половината от наетите работници и служители да получават "заплата за издръжка" към 2022-2023 г. Ако минималната заплата достигне заплатата за издръжка, ще се ограничат нископлатените работници и работещите бедни, посочиха от КНСБ, допълва БТА.