България е страната в ЕС с най-ниския дял на потребление на незаконните цигари - 2.4 процента, сочи проучването. Става въпрос както за контрабандни тютюневи изделия, така и за фалшиви (фалшификати на съществуващи регистрирани марки). Като се включат и кутиите, които не са предназначени за местния пазар, делът на незаконните цигари достига 3.4%, или 500 млн. къса от общото потребление, което според данни от различни източници e 14,67 милиарда къса.

Това показва годишно проучване на потреблението на незаконни цигари в ЕС за 2019 г., възложено на KPMG от голяма мултинационална тютюнева компания.

Според KPMG, фалшивите и контрабандните цигари, потребени в България през 2019 г., водят до загуби за държавния бюджет в размер на 74 милиона лева.

Най-висок дял на потребление на незаконни цигари (фалшиви и контрабандни цигари) се отчита в Гърция (22,4 процента), Литва (17,7 процента) и Ирландия (17,5 процента). Но в сравнение с 2018 г. и в Гърция, и в Ирландия се наблюдава тенденция на спад, докато в Литва има леко увеличение.

Данните са от годишно проучване на KPMG, в което се отчита като цяло, че потреблението на незаконни цигари в Европейския съюз през 2019 г. продължава да спада за седма поредна година и достига до най-ниски нива досега. Общото количество употребени незаконни цигари в целия ЕС през 2019 г. е 38.9 милиарда къса, което представлява 7,9 процента от общото потребление на цигари в Съюза и е 0,7 процентни пункта намаление в сравнение с предходната година.

Въпреки общия спад в потреблението на незаконни цигари като цяло, потреблението на фалшиви цигари расте, като достига 7,6 милиарда къса, което представлява увеличение от 38,3 процента в сравнение с 2018 г. и е най-високото ниво, отчетено досега.