Броят на пушачите в ЕС не е намалял с повишаването на цените на тютюневите изделия. Това показва доклад, представен днес от Европейската комисия.

Отбелязва се, че всеки четвърти европеец (26 на сто) пуши, като при младежите на възраст 15-24 години делът на пушачите е 29 на сто. Очертан е изводът, че досегашната политика на облагане на тютюневите изделия е изчерпала своите възможности и не е допринесла в преследването на целта за намаляване на употребата на цигари и техните производни.

Като положителен извод от досегашната европейска политика за тютюневите изделия се сочи осигурената предвидимост за бюджетните приходи. Същевременно се допълва, че разликата в цените на тези изделия в различните държави от ЕС води до контрабанда. Уточнява се, че най-ниската цена на кутия цигари в ЕС е 2.57 евро, а най-високата - 11.37 евро.

Данните в доклада показват, че в България се прилага най-ниското облагане в ЕС на тютюневите изделия. Допълва се, че между 2010 и 2016 г. нашата страна може да е загубила от несъбрани акцизи върху незаконно произведени тютюневи изделия около 196 милиона евро.