През март 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се понижи до рекордно дъно от 6,4%, в рамите на еврозоната - до ново над 10-годишно дъно от 7,7%, а в България до историческо дъно от 4,6% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.

Безработицата в ЕС се понижи през март до 6,4%, достигайки ново най-ниско ниво, откакто Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година, спрямо 6,5% през предходните два месеца и спрямо 7,0% през март 2018-а година. В рамките на еврозоната нивото на безработицата се понижи до 7,7% (най-ниско ниво от септември 2008-а година) спрямо 7,8% през февруари и 8,5% година по-рано.

Според европейската статистика общо 15,907 млн. европейци, от които 12,630 милиона от еврозоната, са били без работа през трети месец на настоящата година, като спрямо февруари е отчетено понижение на безработните в ЕС със 172 хиляди и в рамките на еврозоната - с цели 174 хиляди. Спрямо март 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,430 милиона, от които 1,172 милиона в единния валутен блок.

Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС предполагат, че опасността от икономическа рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката, която през 2018-а година страдаше от отслабващия износ.

Най-ниска безработица през декември е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от Германия (3,2%) и Нидерландия (3,3%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18,5%, но според данни на Евростат за януари 2019-а), в Испания (14,0% през март 2019-а) и Италия (10,2%).

В рамките на март общо 3,282 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,5%), като това представлява понижение на младежката безработица със 189 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,5%.

Евростат представи и данни, според които и нивото на безработица в България се понижи през март до рекордно историческо дъно от 4,6% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни) спрямо 4,7% през февруари. Година по-рано (март 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,3%.

По този показател нашата страна заема десето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 19-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

През третия месец на настоящата година 154 хиляди българи са били без работа спрямо 158 хиляди през февруари и 178 хиляди година през март 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през март до 13,4% от 12,8% през предходния месец, като през третия месец на годината без работа са били общо 20 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 19 хиляди през февруари и 20 хиляди година по-рано (през март 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се стабилизира през март за четвърти пореден месец на ниво от 4,2% - далеч под безработица от 4,7% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижи до 5,0% от 5,1% през февруари и спрямо 5,9% през март 2018-а година.