Върховната административна прокуратура (ВАП) изиска от Агенция "Митници" информация за съхраняваните количества спирт в данъчните складове, състоянието на производствените мощности и мониторинга на цените, предвид факта, че редовната дезинфекция е една от задължителните мерки за борба с коронавируса COVID 19.

Искането е във връзка с образувана във ВАП преписка по информация, публикувана в сайта на митниците на 25 март 2020 г., за наличностите на мощности и суровини за производство на спирт и дезинфектанти. Според публикацията производителите на етилов алкохол в страната държат на съхранение над 4 000 000 литра етилов алкохол в данъчни складове.

Анализът на Агенция "Митници" показва (според информацията от 25 март), че общият капацитет на регистрираните производствени мощности за етилов алкохол е над 300 000 лира средно дневно. Отбелязва се, че въпросните количества етилов алкохол (етилов спирт) могат да се вложат в производството на медицински спирт и дезинфектанти.

Данните на Агенция "Митници" се потвърждават и от разпространените публични позиции на някои компании, в които те подчертават, че могат да отговарят на повишеното търсене на спирт и дезинфектанти (особено от лечебните заведения и регионалните здравни инспекции - б.р.), съобщи на споменатата дата Агенция "Митници".

Във връзка с това ВАП изиска от митниците данни "дали съхраняваното количество етилов алкохол е действително разполагаемо и отговаря ли на повишеното търсене, както и създадена ли е организация за мониторинг по отношение на цените, на които се предлага, заради засечената отчетлива тенденция за тяхното покачване".

Наскоро премиерът Бойко Борисов заяви, че страната произвежда с хиляди тонове спирт на месец.

По места в страната хиляди литри спирт се предоставят на фирми, които го преработват и предоставят като дарение под формата на дезинфекциращ гел, който се разпределя между лечебни заведения.