През юли 2021 г. общите приходи (мита, ДДС от внос, акцизи и глоби), администрирани от Агенция "Митници", възлизат на 931 млн. лева. Месечните данни за седмия месец от годината отбелязват превишение спрямо същия период на предишната година с 202.1 млн. лева и спрямо предходния месец с 42.3 млн. лева. Данните потвърждават тенденцията на нарастващи месечни приходи спрямо предходните периоди, отбелязват от Агенция "Митници".

През юли 2021 г. касовите постъпления от мита при внос на стоки от трети страни са 27.9 млн. лева. Това са най-високите месечни постъпления от мита за последните повече от пет години (от януари 2016 г. до момента), като спрямо юни 2021 г. ръстът е 17.4 на сто. Спрямо същия период на 2020 г. се отчитат 58.2% повече приходи от мита.

Касовите постъпления при ДДС от внос през юли 2021 г. са в размер на 396 млн. лева и представляват 61% повече спрямо месец юли 2020 г. и 3.6% повече спрямо юни 2021 година.

Приходите от акцизи за юли възлизат на 506.1 млн. лева, което е 9% над постигнатите през същия месец на миналата година и с 5% повече спрямо юни 2021 г. Ръст се отчита при всички основни групи акцизни стоки - горива; тютюн и тютюневи изделия; алкохол и алкохолни напитки.

Тенденцията за преизпълнение на показателите и увеличаващ се темп на нарастване на приходите е видна и от данните за първите седем месеца на годината. За периода януари-юли 2021 г. приходите от мита, ДДС при внос, акцизи и глоби на Агенция "Митници" са в размер на 5,715 млрд. лева. Сумата е с 572.8 млн. лева над приходите през същия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция "Митници", продължава и през август, като се очаква преизпълнение на приходите. По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за август 2021 г. ще надхвърлят 1 млрд. лева.