Цените на промишлените производители се повишиха с 2,3% в еврозоната и с 2,2% в ЕС Повишение с 12,1% в еврозоната и с 12,2% в ЕС в сравнение с юли 2020 г.

През юли 2021 г. промишлените цени се повишиха с 2,3% в еврозоната и с 2,2% в ЕС в сравнение с юни 2021 г., според изчисленията на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. През юни 2021 г. цените нараснаха с 1,4% в еврозоната и с 1,5% в ЕС.

През юли 2021 г. в сравнение с юли 2020 г. производствените цени в индустрията са нараснали с 12,1% в еврозоната и с 12,2% в ЕС.

В България за юли е отчетен месечен растеж на промишлените цени от 3,4 на сто и годишен от 11,8 на сто.

Месечно сравнение по основни промишлени групи и по държави членки

Производствените цени в еврозоната през юли 2021 г. в сравнение с юни 2021 г. нараснаха с 5,7% в енергийния сектор, с 1,9% при междинните стоки, с 0,7% - дълготрайни потребителски стоки, с 0,5% за машини и оборудване и с 0,1% за бързооборотни потребителски стоки. Цените като цяло в индустрията, без енергията, се увеличават с 1,0%.

В ЕС производствените цени в индустрията са нараснали с 5,3% в енергийния сектор, с 2,1% за междинните стоки, с 0,7% за дълготрайни потребителски стоки, с 0,6% за машини и оборудване и с 0,1% за бързооборотни потребителски стоки. Цените в индустрията като цяло, без енергията, се увеличава с 1,1%.

Промишлените цени се увеличиха във всички държави членки с изключение на Малта, където останаха стабилни. Най-високото увеличение е регистрирано в Ирландия (+20,6%), Естония (+6,4%) и Белгия (+4,2%).

Годишно сравнение по основни промишлени групи и по държави членки

Производствените цени в еврозоната през юли 2021 г. в сравнение с юли 2020 г. нараснаха с 28,9% в енергийния сектор, с 12,6% при междинни стоки, с 2,7% при дълготрайните потребителски стоки, с 2,6% при бързооборотните потребители стоки и с 2,5% за машини и оборудване. Цените в индустрията като цяло, без енергията, се увеличиха с 6,7%.

В ЕС производствените цени в индустрията са нараснали с 28,3% в енергийния сектор, с 13,1% за междинните стоки, с 3,1% за дълготрайни потребителски стоки и с 2,7% за машини и оборудване и за бързооборотни потребителски стоки. Цените като цяло в индустрията, без енергията. се е увеличила с 6,9%.

Промишлените цени са се увеличили във всички държави членки, като най-голямо увеличение е регистрирано в Ирландия (+67,7%), Естония (+23,5%) и Белгия (+23,0%).

Изменение на производствените цени по страни в ЕС на месечна база

Таблица: Eurostat

Изменение в процент на производствените цени на годишна база - спрямо съответния месец на предходната година

Таблица: Eurostat