Годишният процент на инфлация в еврозоната е 2,2% през юли 2021 г. спрямо 1,9% през юни. Година по-рано беше отчетена инфлация от 0,4%.

Годишната инфлация в Европейския съюз е 2,5% през юли 2021 г. спрямо 2,2% през юни. Година по-рано процентът беше 0,9. Тези данни публикува в сряда, 18 август, Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Най-ниските годишни проценти са регистрирани в Малта (0,3%), Гърция (0,7%) и Италия (1,0%). Най-високи стойности са регистрирани в Естония (4,9%), Полша и Унгария (по 4,7%). В сравнение с юни годишната инфлация спада в девет държави членки, остана стабилна в две и се повиши в шестнадесет.

Годишна инфлация в процент през юли 2021 г.

Графика: Eurostat

Къде сме ние

В България показателят е намалял от 2,3% през май и 2,4% през юни до 2,2 на сто през отчетния юли (на годишна основа), показват данните на Евростат.

През юли миналата година годишната инфлация в България беше 0,4 на сто.

Месечното изменение на инфлацията през юли 2021 г. е 0,7%

В понеделник, 16 август, Националният статистически институт (НСИ) даде малко по-различни стойности за показателя. Регистрира годишна инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. от 3.0%, а месечна 0,8%. Инфлацията от началото на годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 2.3%.

нфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

Графика: НСИ

Движението на цените по стоки

През юли най-голям принос за покачването на инфлацията в еврозоната е имала енергията (+1,34 процентни пункта), следвана от храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,35 пп), услугите (+0,31 пп) и неенергийните промишлени стоки (+0,17 пп).

НСИ отчете най-голямо поскъпване на топлинната енергия за подгряване на вода - с 19.2%, централното газоснабдяване - с 6.3%, електроенергия - с 4.4%, дизелово гориво - с 3.8%, автомобилен бензин А95Н - с 3.9%, автомобилен бензин А100Н - с 3.3%, газ пропан - бутан за ЛТС - с 3.9%, метан за ЛТС - с 5.2%.