Икономически експерти по целия свят очакват темповете на инфлация да останат високи, показва най-новото проучване, проведено от мюнхенския институт "Ифо" (ifo) и Швейцарския институт за икономическа политика, на заключенията от които се позова БТА.

Според проучването средният темп на инфлацията в световен мащаб ще достигне 7 на сто през настоящата година, след което ще се забави до 5,9 на сто през идната година, а до 2026 г. се очаква да бъде 5 на сто.

Очаквания за инфлацията в Европа за 2023 г.

Източника ifo

"Очакванията за 2023 г. са почти идентични с тези, изразени в проучването в началото на годината. За следващата година, както и за 2026 г., инфлационните очаквания са се увеличили донякъде", казва експертът на "Ифо" Никлас Потрафке. "Инфлацията ще остане на много високо ниво", предупреждава още той.

Очаквания за инфлацията по света, осреднено, по години, в процент

Източник: ifo

Инфлационните очаквания за 2023 г. са доста под средните за света в няколко региона: в Западна Европа (5,3 на сто), Северна Америка (5 на сто) и Югоизточна Азия (5,1 на сто). "Повишаването на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка също допринесе за спада на инфлационните очаквания в Европа", добавя Потрафке.

Очакванията за нивото на инфлацията са особено високи в Южна Азия (22,5 на сто), Южна Америка (46,1 на сто), Северна Африка (32,7 на сто) и Източна Африка (29,9 на сто).

В Европа очакванията са за най-ниското ниво в световен мащаб, както за текущата 2023 г., така и за 2024 и 2026 г. Въпреки че има тенденция към спад на прогнозираната инфлация, експертите не очакват връщане към целта на ЕЦБ под, но близо до 2% до 2026 г.

Очаквания за инфлацията в Европа за 2024 г.

Източник: ifo

 

Сериозни разлики има и в очакванията на експертите за инфлацията в рамките на регионите на Европа. Например очакваните нива на инфлация за 2023 г. са значително по-високи в Източна Европа, отколкото в други части на континента. За региона на Източна Европа, данните предвиждат, че средното ниво на инфлацията ще бъде 14,8 на сто през 2023 г., 10,2 на сто през 2024 г. и 7,1 на сто през 2026 г.

Очаквания за инфлацията в Европа за 2026 г.

Източник: ifo

Проучването включва 1572 икономисти от 136 държави по целия свят.