През тази година в света ще бъдат пуснати в експлоатация слънчеви електроцентрали с обща мощност от поне 160 ГВт, което е много повече от когато и да било. За сравнение, през 2020 година построените в света фотоволтаични централи са били от порядъка на 135 ГВт. Това става ясно от прогнозата за развитие на слънчевата енергетика до 2023 г. на консултанттката компанията BloombergNEF (BNEF), от структурата на агениция Bloomberg, за първото тримесечие на 2021 Global PV Market Outlook.

Строителството на 160 ГВт при това се очаква да се случи по т.нар. "консервативен сценарий". При развитие по "оптимистичния" сценарий, тогава слънчевите мощности през 2021 г. би трябвало да достигнат обем от 209 ГВт.

Преди месец от BNEF прогнозираха, че през тази година в света ще бъдат построени между 151 - 194 ГВТ слънчеви електроцентрали. Очакванията за 2023 година е за въвеждане в експлоатация между 179 и 240 ГВт нови фотоволтаични мощности.

Анализаторите на BNEF не очакват проблем с доставките. Според тях, пазарите за слънчева енергия в повечето страни през 2021 г. ще нарастват, като това важи особено за Индия, където през 2020 г. бяха отложени голям брой проекти, а също и за Китай, който според очакванията ще запази темповете на ръст в подкрепа на курса за постигане на нулеви емисии през 2060 г.

3е-news.net