Продължителното работно време доведе до 745 000 смъртни случая от инсулт и исхемична болест на сърцето през 2016 г., което е с 29% повече от 2000 г., според последните оценки на Световната здравна организация и Международната организация на труда, публикувани днес в Environment International, съобщи СЗО, като обобщи резултатите от ново изследване.

В първия глобален анализ на загубата на живот и здраве, свързана с продължителното работно време, СЗО и МОТ изчисляват, че през 2016 г. 398 000 души са починали от инсулт и 347 000 от сърдечни заболявания в резултат на работа от поне 55 часа на седмица. Между 2000-а и 2016 г. броят на смъртните случаи от сърдечни заболявания поради дълги часове работа се е увеличил с 42%, а от инсулт с 19%.

Свързаното с работата задълбочаване на болести е особено силно при мъжете (72% от смъртните случаи), при хората, живеещи в регионите на Западен Тихи океан и Югоизточна Азия и като цяло сред работниците на средна и по-голяма възраст. Повечето от регистрираните смъртни случаи са сред хора във възрастова група 60-79 години, които са работили по 55 часа или повече на седмица, когато са били на възраст между 45 и 74 години.

Вече е известно, че дългите работни часове са отговорни за около една трета от общата прогнозна тежест на заболяванията, свързани с работата, то те се утвърждават като рисков фактор с най-голямото бреме за професионалните заболявания. Това пренасочва мисленето към сравнително нов и по-психосоциален професионален рисков фактор за човешкото здраве, се казва в съобщението.

Изследването заключава, че работа 55 или повече часа седмично е свързана с около 35% по-висок риск от инсулт и 17% по-висок риск от смърт от исхемична болест на сърцето в сравнение с работа 35-40 часа седмично.

Освен това броят на хората, които работят дълго време, се увеличава и в момента възлиза на 9% от цялото население в световен мащаб. Тази тенденция излага още повече хора на риск от свързана с работата инвалидност и ранна смърт.

Новият анализ идва във време, когато пандемията от COVID-19 осветява вниманието върху управлението на работното време; ускорява развитието, което може да подхрани тенденцията към увеличаване на работното време.

Работа 55 часа или повече на седмица е сериозна опасност за здравето, каза д-р Мария Нейра, директор в Департамента по околна среда, климатични промени и здраве, към Световната здравна организация. "Време е всички ние, правителствата, работодателите и служителите да се събудим за това, че дългото работно време може да доведе до преждевременна смърт".

Правителствата, работодателите и работниците могат да предприемат следните действия за защита на здравето на работниците, препоръчва СЗО:

  • правителствата могат да въвеждат и прилагат закони, подзаконови актове и политики, които забраняват задължителния извънреден труд и гарантират максимални ограничения на работното време;
  • двустранни или колективни трудови договори между работодатели и сдружения на работниците могат да уредят работното време да бъде по-гъвкаво, като в същото време се договарят максимален брой работни часове;
  • служителите могат да споделят работното време, за да гарантират, че броят на отработените часове не се увеличава над 55 или повече на седмица.