Националният съвет за тристранно сътрудничество ще продължи да обсъжда проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Това е така наречената схема 60/40, която цели подпомагане на работодателите да запазят заетостта на работниците, а работниците да получат пълно възнаграждение - 60 процента от държавата и 40 процента от работодателя.

Очаква се синдикати и работодатели да продължат обсъждането на мярката с финансовия министър Владислав Горанов и с премиера Бойко Борисов. Целта е до понеделник да има съгласие за работеща и консенсусна схема за подпомагане на фирмите и работниците.

Синдикати и работодатели са на общо мнение, че списък с икономическите дейности, които могат да получат антикризисна подкрепа не трябва да има. Те предлагат от мерките да се ползват всички икономически сектори, а не определени по списък, коментираха за БТА председателят на АИКБ Васил Велев, президентът на КНСБ Пламен Димитров и икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. Синдикати и работодатели предлагат още фирмите да бъдат подпомагани по определени икономически критерии като определен процент спад на продажбите и др.

Целта е да няма злоупотреби и да се възползват наистина нуждаещите се фирми и работници.

Ако не бъде прието това предложение, най-вероятно ще има разширяване на списъка на дейности, които могат да получат антикризисната подкрепа. "Въпросът обаче със списъка е принципен - ако има такъв, винаги ще бъде атакуван защо определени дейности са в него, а други - не", заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Във вчерашния ден е обсъдена и самата схема на подпомагане с 60 процента от държавата и 40 процента от работника. Според социалните партньори има опасност схемата на подпомагане да не задейства в пълния й вид, тъй като при затворено предприятие работодателят няма да може да компенсира напълно липсващия доход.

Обсъден е вариант дали и съотношението 60/40 да се приложи и към осигуровката, която плаща работодателят- от нея 60 процента да поеме държавата, а само 40 процента съответното предприятие.

Промяна обаче по самата схема трудно би могла да се осъществи, защото НСТС обсъжда проект на постановление на МС при вече зададени параметри в приетия закон за извънредното положение