Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., проведе онлайн заседание и обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение, внесен от министъра на труда и социалната политика, съобщи пресслужбата на кабинета.

Усложнената епидемична обстановка, вследствие на бързо разпространяващия се коронавирус (COVID-19) оказва неблагоприятно въздействие върху редица сектори и икономически дейности - хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, строителството, дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др., се посочва в прессъобщението.

Проектът на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ е разработен с цел подпомагане на работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности, запазване на заетостта на техните работници и служители, и регламентира условията и реда за изплащане на компенсации.

В рамките на проведената дискусия НСТС не е постигнал единодушна подкрепа по проекта на ПМС. Всяка от организациите на работодателите и на работниците и служителите са представили писмени становища с конкретни бележки и предложения.

Два са спорните моменти. Единият е свързан с предложението държавата да подпомогне бизнеса, като изплаща 60% от заплатите на работници, които иначе ще бъдат съкратени, а работодателите да поемат останалите 40%. Изчисленията показват, че така ще бъдат подкрепени повече от един милион работници. От КНСБ предлагат държавата да плати и 60 процента от осигуровките.

Вторият спорен момент е кои дейности могат да се ползват от тази мярка.

И работодатели, и синдикати смятат, че трябва да бъдат включени всички икономически дейности, по точно определени критерии, свързани със спад на продажбите и загуби на доходи.

По решение на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъждането по проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение, ще продължи в събота, 28 март 2020 г.

Писмените становища на синдикалните и на работодателските организации са публикувани на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет.