Това, което правим, е възможното в рамките на закона в момента, каза премиерът Стефан Янев в отговор на въпрос от Иво Мирчев от "Демократична България" възможно ли е Министерството на икономиката да си върне акциите и какво може да направи Министерският съвет, за да спаси Пловдивския панаир.

Иво Мирчев посочи, че в петък, 10 декември, в Общинския съвет във Варна ще бъде гласувано решение, с което ще бъдат прехвърлени 29 процента от Пловдивския панаир на дружество на Георги Гергов ("Пълдин туринвест" - б.р.), като в резултат на това българската държава няма да упражнява никакъв контрол над панаира. На път сме утре да станем свидетели на скритата приватизация на Пловдивския панаир, коментира той.

Фактите, които изнесохте, са такива, потвърди Янев. Той посочи, че българската държава е преотстъпила около 16 млн. еднолични безименни акции на община Варна и впоследствие, през 2017 г. Общинският съвет на Варна е взел решение за връщане на тези акции в полза на държавата, но това не се е случило до момента. Янев отбеляза, че има второ писмо на министъра на икономиката до кмета на община Варна и на Общинския съвет, в което се настоява да се изпълни това решение от 2017 г.

Какво ще бъде гласуването в петък  от Общински съвет-Варна не мога да прогнозирам, но можем да намесим и община Пловдив, която също е съакционер в Пловдивския панаир (опосредствано - б.р.) и, ако това се случи, на практика наличните акции на община Пловдив ще паднат като процент и ще се намали нейната тежест, т.е. опасенията за скрита приватизация ще бъдат оправдани, каза Стефан Янев. Министерството на икономиката е изпратило своите виждания и предупреждение и до двете общини, че това не бива да се случи, защото влиза в противоречие с определени закони, допълни той.

Преди дни стана известно, че кметът на Варна Иван Портних е поискал 16 милиона лева от община Пловдив за акциите на Пловдивския панаир. На свое заседание общинските съветници на Пловдив призоваха кмета Здравко Димитров да защити интересите на града, като настоява пред колегата си варненски кмет да оттегли точката за апортиране на дяловете на община Варна от "Международен панаир Пловдив" АД в "Пълдин Туринвест" АД.

Самият Димитров категорично отхвърли офертата на Портних, съобщи plovdiv24.

Първият опит за прехвърляне на дружествените дялове бе направен на 27 октомври, но предложението на Портних за апорт на дружествените дялове бе оттеглено след остро писмо на министъра на икономиката Даниела Везиева.

Предложението на Иван Портних за апорта е било изпратено за разглеждане Общинския съвет на 15 октомври т.г. На практика Портних е препратил на общинските съветници предложението на Георги Гергов "относно апортиране акциите на община Варна от "Международен панаир Пловдив" АД в "Пълдин Туринвест".

Оттук нататък пътищата за затвърждаване на позицията на държавата в това дружество са или по съдебен ред, или с помощта на Народното събрание - по преценка кои закони как трябва да се променят, така че да не се дава възможност местната власт по такъв начин да обезсилва централната, т.е. изпълнителната власт, и да се намери точният баланс в бъдеще време да не се допускат такъв тип дефекти, каза днес премиерът Янев.

Пловдивска община няма директно акционерно участие в Панаира, а опосредствано през "Пълдин туринвест".

"От няколко години община Варна е акционер в дружеството, но не сме избирали представител, който да ни представлява в него. Не сме получавали дивидент, защото дружеството беше на загуба." Това коментира за "24 часа" председателят на общинския съвет Тодор Балабанов, който е от ГЕРБ. "Няма никакво писмо на кмета, той само препратил писмото от Гергов", обясни Балабанов.


Акционерна структура

"Международен панаир Пловдив"

"Пълдин тур инвест" АД - 50,36%

Община Варна - 29%

Министерство на икономиката - 20,63%

Три физически лица с фамилия Георгиеви - 1%

"Пълдин тур инвест"

"Бул инвест Пловдив" - 63,57% (собственици - Гергови)

Община Пловдив - 25%

Старият Пловдив АД - 6,74% (Гергови)

Величка Антонова Гергова - 3,62%

ИАГ инвест ЕООД (Гергови).


 Обосновката на вносителя "Пълдин"

"Заради разпространението на COVID-19 и намаляване на интереса към подобен тип изложения се отчита драстичен спад в приходите на "Международен панаир Пловдив" АД. От последната 2020 г. дружеството е на загуба в размер на над 5 млн. лева. Същевременно финансовият резултат на "Пълдин Туринвест" АД, в което акционер е и община Пловдив, е печалба в размер на 1,2 млн. лева за предходната година", посочват вносителите на предложението от "Пълдин Туринвест" АД, както пише "24 часа".

Според дружеството, ако акциите бъдат апортирани, "община Варна, без да прави допълнителни разходи, ще бъде акционер в по-голямо и сигурно дружество с възможности за разнообразна дейност, в т.ч. и за дивидент, докато в "Международен панаир Пловдив" това е доста по-малко вероятно".