Войната в Украйна, която започна преди повече от година, влоши нашите перспективи. Тя обаче ни накара да мислим по различен начин за проблемите, да потърсим различни решения и нови подходи, за да напредваме. Тези думи отправи служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на Делфийския икономически форум. Той говори в рамките на панел, озаглавен "Нови енергийни пътища".

"Напредъкът в технологиите може да направи Европа по-автономна и по-издръжлива", каза Пеканов и обясни, че в българския План за възстановяване и устойчивост, за който той отговаря, "сме заложили развитието на много такива технологии".

Вицепремиерът посочи важността на използването на възобновяема енергия - слънчева, вятърна и геотермална. "Те стават по-достъпни през последните години и това е заради намаляването на разходите за производството им", подчерта Пеканов, цитиран от БТА. Според него "ядрената енергия също може да се приеме за възобновяема", тъй като не отделя вредни емисии.

Пеканов акцентира върху съоръженията за съхранение на енергия. "Възобновяемата енергия е непостоянна, затова имаме нужда от поддържане на системата, особено по време на пиковото потребление на енергия".

"В Плана за възстановяване и устойчивост имаме заложени схеми за възобновяеми мощности, наред със съоръжения за складиране на електроенергия", посочи още служебният вицепремиер.

Трябва да се развиват т. нар. умни електропреносни мрежи (smart grids), малки локални мрежи и междусистемната свързаност, посочи Пеканов с аргумента, че "това би стабилизирало наличността на енергия, като същевременно намали риска за доставчика".

Според него много важни стъпки в тази посока вече са направени. В българския План за възстановяване и устойчивост модернизацията на системите е от особена важност, "за да може да издържи мрежата на новите мощности".

Като друг важен момент от зеления преход Пеканов посочи проекти, свързани с енергийната ефективност. Много реформи чакат да бъдат осъществени, призна обаче вицепремиерът. В Плана за възстановяване има както инвестиции, така и реформи.

Сигурен съм, че чрез партньорства на локално и на глобално ниво, с международни институции, със съседните страни, ще успеем да извършим зеления преход, изрази увереност Пеканов.

По време на панела "Нови енергийни пътища", част от икономическия форум в Делфи, се изказаха още гръцкият министърът на околната среда и енергетиката Костас Скрекас и бившият премиер на Северна Македония Зоран Заев.