През юли 2020 г., месец, белязан от известно облекчаване на мерките за ограничаване на COVID-19 в много държави-членки на еврозоната, сезонно коригираното ниво на безработица е 7,9% спрямо 7,7% през юни 2020 г.

Равнището на безработица (брой безработни в процент към работната сила) в ЕС е било 7,2% през юли 2020 г. спрямо 7,1% през юни 2020 г, съобщи днес Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Евростат изчислява, че 15.184 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12.793 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2020 г. В сравнение с юни 2020 г. броят на безработните се е увеличил с 336 000 в ЕС и с 344 000 в еврозоната.

Младежката безработица

През юли 2020 г. в ЕС безработни са 2.906 милиона младежи (под 25 години), от които 2.338 милиона в страните от еврозоната. През юли т.г. равнището на младежката безработица е 17,0% в ЕС и 17,3% в еврозоната, в сравнение съответно с 16,9% и 17,2% през предходния месец.

В сравнение с юни 2020 г. младежката безработица се е увеличила с 37 000 в ЕС и с 29 000 в еврозоната.

Към юли 2020 г. равнището на безработица при жените е 7,5% в рамките на целия ЕС, в сравнение със 7,3% през юни 2020 г. Равнището на безработица при мъжете е 7,0% през юли 2020 г., в сравнение с 6,8% през юни 2020 г.

В еврозоната равнището на безработица при жените нараства от 8,0% през юни 2020 г. до 8,3% през юли 2020 г., докато се увеличава от 7,5% на 7,6% за мъжете.

Безработицата по страни (първо тримесечие)

Сред държавите-членки застоят на пазара на труда се засили в 16 държави, намаля в 9. Пазарът остана стабилен в България и Испания.

В Германия, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция, както общата слабост на пазара на труда, така и безработицата, в процент от работната сила, се увеличиха.

В Ирландия отслабването на пазара на труда се увеличи и безработицата остана стабилна.

В Хърватия, Италия, Кипър и Португалия се отслаби целият пазар на труда и намали безработицата.

В Малта и Румъния общият спад на пазара на труда намалява, докато безработицата се увеличи.

В Белгия, Чехия, Дания, Гърция, Франция, Нидерландия и Полша, както общият застой на пазара на труда, така и безработицата намаляха.

В България не се регистрират промени в нито един от показателите, а в Испания само безработицата леко се увеличи.

Отсъствие от работа

През първото тримесечие на 2020 г. общо 22,9 милиона души са отсъствали от работа в ЕС, което е увеличение с 4,3 милиона в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. Това увеличение до голяма степен се дължи на рязкото увеличение на съкращенията, които нарастват от 0,3 милиона души до 2,3 милиона души.

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-високите нива на отсъствия от работа през първото тримесечие на 2020 г. са наблюдавани във Франция (18,1% от заетите), Швеция (16,2%) и Австрия (15,0%), а най-ниските в Румъния (2,5%) ), Малта (3,3%) и България (4,4%).