Ограничителните мерки за предотвратяване на разпространението на Ковид-19 и промяната в предпочитанията за пътуване са засегнали значително туристическия сектор в ЕС, включително железопътния транспорт, отчита Евростат, предаде БТА.

През първото тримесечие на 2021 година броят на пътниците в железопътния транспорт е останал доста под нивото от същото тримесечие преди година, когато коронавирусът все още нямаше осезаемо отражение в страните от ЕС.

Най-голям спад

се наблюдава в Ирландия (-85 процента, -8,4 милиона пътници в сравнение с първото тримесечие на 2020-а). Следват Гърция (-66 процента, -2,6 милиона пътници), Словакия (-60 процента, -9,8 милиона пътници), Нидерландия (-59 процента, -46,9 милиона пътници) и Дания (-53 процента, -22 милиона).

Словения (-11 процента, -300 000 пътници), България (-19 процента, -900 000 пътници) и Румъния (-19 процента, -2,8 милиона пътници) регистрират най-слабо понижения на броя пътниците през разглеждания период.