Бюджетът на министерството на транспорта и съобщенията в Република Северна Македония предвижда около 300 милиона евро (1.8 млрд. денара) за 2021 г. за изграждане на жп линията към България. Очакванията на министерството са, че през първата четвърт на следващата година ще бъде избран изпълнител за първите две отсечки на линията, съобщава македонският вестник "Република".

Министърът на транспорта и съобщенията Благой Бочварски каза, че иска силен изпълнител, който да може да извърши сложната работа. Той посочи, че става въпрос за сложен проект.

"Само за втората и третата отсечка трябва да бъдат изградени 91 моста и 32 тунела. Самият граничен пункт се намира в тунел. Това е сериозен проект на стойност около 600 милиона евро, който трябва да бъде наш приоритет и в идния период. Той е от значение и за развитие на добросъседските отношения, и за развитие на инфраструктурата", каза Бочварски.

Министърът добави, че е изработено предпроектно проучване, проектна документация и основен проект, въз основа на които е определена стойността на трите фази на проекта.

"Става въпрос за паневропейския Коридор номер 8, много важен и за държавата, и за ЕС. Голяма част от средствата се дават като грантове, друга част са от заеми. ЕС има сериозен принос за изграждането на линията. Тя е абсолютно необходима не само заради пътническия транспорт, а и заради товарния. Това е сложен и тежък проект, става въпрос за много средства, но трябва да го изпълним, защото нашата страна не може да бъде изключена от тази връзка. Нашата задача е да извършим процедурите и да изберем изпълнител", каза още Бочварски.