Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.

Заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата още преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата. От ОПИК отбелязаха, че тази възможност се дава поради високия обществен интерес.

Проектни предложения ще могат да се подават през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) след официалното публикуване на утвърдения пакет документи и обявяването на процедурата в максимално кратки срокове.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected].

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, от ОПИК съобщиха, че заинтересуваните могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата, което функционира в дирекция "Централно координационно звено" към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: [email protected] или през формата за обратна връзка.