Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод  предстоящото обсъждане на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г., съобщиха от институцията на обществения защитник.

Увеличението, предвидено за региона на Перник, е с повече от 3 на сто - в сравнение с 2019 г., а водната криза в общината е поредното доказателство за лошото състояние на ВиК мрежата, която не се поддържа, се заявява в съобщението. В него се посочва, че най-високата цена на водата отново е предвидена за регион с дългогодишен проблем с качеството на водата - Шумен, с 3.71 на сто. За областите Кърджали, Видин, София-град, Габрово и Смолян се предвижда увеличение на цената с 6-9 процента в сравнение с 2019 г. За Силистра и Добрич, откъдето има многобройни сигнали до омбудсмана за чести аварии и негодна вода за питейни нужди, предложеното увеличение е съответно 4.27 на сто и 2.76 на сто, допълват от институцията на омбудсмана.

Ковачева е посочила, че от години се наблюдава увеличение на цените на ВиК услугите, но не се подобрява качеството на предоставянето им, и препоръчва в районите с нарушено водоподаване, какъвто е случаят в Перник, да не се променя цената на водата. Тя е предложила и да се обмисли промяна в методиката, по която се определят цените на ВиК услугите, така че цената да съответства на качеството, с което се предлага услугата в отделните региони. Според Ковачева увеличението на цената на водата не е справедливо заради липсата на социална поносимост и ниските доходи на гражданите.

Ковачева е настояла КЕВР да публикува Сравнителен анализ за качеството на ВиК услугите и сектора за 2018 г., какъвто следва да бъде изготвян ежегодно.