С промените в Закона за ДДС, публикувани в бр. 52 на ДВ на 5 юли се облекчава даряването на храни. Инициаторите на изменението - "Демократична България" заявиха, че това е "много важна политика, така че да няма гладни хора". От политическото обединение призоваха бизнеса да не се изхвърлят повече храни, тъй като вече ще могат да даряват два пъти повече храни.

Махнахме маркирането, което спираше даренията, то се заменя с електронно проследяване, увеличихме прага от половин на един процент от оборота на фирмите - това са мерките, които ще помогнат храните да не се унищожават, а даряват, разясни пред журналисти в Народното събрание депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров. 

Пречките са отстранени, проблемите са решени, нека повече да не се унищожават храни, които са все още в срок на годност, поемете вашата отговорност, обърна се председателят на икономическата комисия към българския бизнес, търговците и търговските вериги, апелира Димитров, цитиран от БТА.

Друг депутат от ДБ - Георги Ганев, отбеляза, че с обнародването на промените става по-евтино да се даряват храни, защото по-рано се е изисквало да се маркира всяка една единица, че не е за продажба и това е оскъпявало дарението. Сега тези разходи стават много по-ниски, дори по-ниски от разходите за унищожаване на храни, подчерта той.

Какви са промените

Измененията влизат в сила от 1 юли и се свързват с уредбата за хранителната банка. Според новите (или обновени) текстове в чл. 6 от ЗДДС (в раздел Доставка на стока) се регламентира, че "общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 1 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата и за всяко предоставяне е бил съставен документ с посочени вид, количество, единична и обща стойност на хранителните стоки, с който се удостоверява тяхното предаване на съответния оператор на хранителна банка".

Изискване към предоставилия безвъзмездно хранителните стоки е да няма "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, в който стоките са предоставени, като задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната му сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите".

Към оператора на хранителна банка е поставено изискване преди извършване на дарението да е предоставил по електронен път на Националната агенция за приходите изискуемата информация, която като съдържание и файлов формат се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

При обсъжданията на актуализацията на държавния бюджет в парламента Мартин Димитров отбеляза, че с тези промени на практика храните ще спрат да бъдат унищожавани и ще започнат да бъдат дарявани. В страни като Франция, Великобритания, Германия частните дарения на храни са много важна част от общата социална политика, отбеляза депутатът.