Промишлената активност в еврозоната се сви през декември за единадесети пореден месец, макар и по-сдържано от очакваното, показват окончателните данни от редовно бизнес проучване на агенция IHS Markit, които претърпяха лека възходяща ревизия.

Промишленият PMI индекс в еврозоната се понижи през декември до 46,3 пункта от тримесечни ноемврийски връх от 46,9 пункта и спрямо предварителен индекс на ниво от 45,9 пункта. Въпреки тази възходяща ревизия промишленият PMI индекс продължава да се свива за единадесети пореден месец (индекс под ниво от 50,0 пункта), което е пореден ясен сигнал за продължаваща рецесия в промишлеността на еврозоната през почти цялата изминала 2019-а година.

"Промишлените производители от еврозоната отчетоха ужасен финал на 2019 година, като производството намали темповете си до нива, които не са виждани от 2012 година насам. Проучването подсказва, че производството е спаднало с 1,5% през четвъртото тримесечие, действайки като сериозна спирачка пред по-общото икономическо представяне", коментира днешните данни Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit.

Той допълни: "Въпреки че фирмите изглежда малко по-оптимистично настроени за предстоящата година, завръщането към растежа остава отдалечен във времето, като се има предвид, че притокът на нови промишлени поръчки продължава да спада с едни от най-бързите темпове, наблюдавани през последните седем години. В резултат на това промишлените компании се стремят да намалят нивата на складови запаси и на наличния персонал, съсредоточавайки се и върху ограничаване на производствения капацитет и намаляване на разходите. Подобно съкращаване на разходите е очевидно с оглед на по-нататъшно рязко спадане на търсенето на машини, оборудване и на производствени ресурси".