Спорната наредба на НАП за новите касови апарати поражда нови абсурди. За да може приходната агенция да следи в реално време дали личните лекари издават касов бон за потребителската такса от 2.90 лв., тя получава достъп до медицинските досиета на всички пациенти, съобщава в. "Сега".

Ситуацията е не по-малко абсурдна от случая с данъчните, които играха хоро в селско читалище, за да "хванат" как не се издава касов бон за такса от 1.50 лв. В читалището беше комично, а при медицинските досиета е скандално и опасно, нарушава лекарската тайна и Закона за защита на личните данни.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и Българският лекарски съюз предупредиха как за нуждите на фискалния контрол данъчните ще могат да прегледат и всяко лечение и изследвания, назначени на всеки пациент. Това ще е възможно, тъй като тепърва медицинският софтуер ще се приема като Софтуер за управление на продажбите в търговски обект - СУПТО, и НАП ще има достъп до всички данни в него.

На среща между лекарския съюз и НАП в началото на март е станало ясно, че според данъчните медицинският софтуер трябва да се интерпретира като СУПТО и така информацията от издаден касов бон за извършена продажба, т.е. платена потребителска такса, да може да се предава към НАП в реално време. Така обаче данъчните ще получат информация и за съдържанието на медицинското досие на всички пациенти - всичко, което личният лекар например е въвел за него. Според наредбата за фискалните устройства към НАП по същия начин се отчитат и болниците, и аптеките.

В момента достъп до медицинските досиета на пациентите имат лекарите и фирмите, които правят медицинския софтуер. Тепърва обаче, ако се назначи проверка на НАП с одиторски профил, който според наредбата дава подобен достъп само срещу ЕГН или трите имена на пациента, служителят на НАП ще може да прочете всичко - изследвания, консултации, назначени лекарства, прием в болница. Това е достъп до "чувствителна информация", смятат от сдружението на общопрактикуващите и припомнят, че така се нарушават лекарската тайна и изискванията на регламента за защита на личните данни. "Здравеопазването е част от националната сигурност на България. Разширяването на кръга лица с достъп до чувствителна здравна информация, особено такава, отнасяща се до публични и обществени личности, държавни служители, а и всички нас, създава риск и за националната ни сигурност и в частност социалната стабилност в обществото", припомнят джипитата.

Освен това, ако медицинският софтуер се третира като СУПТО, когато касовият апарат на лекаря спре да работи по някаква причина, се блокира и софтуерът, т.е. работата в кабинета трябва да спре. "Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава интересите на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите, докато блокирането на медицинския софтуер блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората", обясняват личните лекари и допълват, че все още няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим.

В края на февруари е имало среща между представители на лекарския съюз и ръководството на НАП. "Агенцията пое ангажимента да реши проблема или СУПТО изобщо да не се прилага за индивидуалните или груповите лекарски практики. Ако чак толкова се съмняват, че не се пуска касова бележка за медицинската услуга, НАП винаги може да намери начин, за да осигури и засили

2/4

контрола. В момента касовият апарат също е свързан с НАП. Въпросът е, че тъй като се губят големи финансови потоци от продажба на търговски стоки, държавата иска да наблюдава складовата наличност на магазините и продажбите, така че всяка продажба да бъде регистрирана в реално време", коментира пред zdrave.net председателят на БЛС Иван Маджаров.

От НАП обявиха преди няколко седмици, че срокът за подмяна на касовите апарати и софтуера според новите изисквания ще бъде удължен до края на септември. Новите правила, нужните инвестиции и неясните формулировки за тях предизвикаха недоволство в редица браншове, не само в здравния сектор.