Половината от 324-те въглищни ТЕЦ-ове в Европа или са затворили, или са обявили дата за тяхното закриване до 2030 г. Това стана ясно, след като се появи информация от френската енергийна компания EDF, че 162-ра централа ще бъде затворена през 2022 г.

Планираното от EDF затваряне на въглищната централа в Уест Бъртън в северната част на Англия - една от двете останали във Великобритания - означава, че половината от европейските въглищни централи ще бъдат затворени до 2030 г., обобщава Euractiv.

"Намираме се в края на играта за въгледобивната индустрия в Европа", каза Катрин Гутман, директор на природозащитната организация Europe Beyond Coal - алианс от групи на гражданското общество, които водят кампания за постепенно премахване на въглищата. "След години на неумолим спад, половината от въглищния парк в Европа е история. Правителствата, енергийните компании и финансовите институции сега трябва да планират спиране на въглищните ТЕЦ до 2030 г. или по-рано, да прекратят всички потоци на финансиране за въглища и изкопаеми газове и вместо това да насочат подкрепата си към устойчиви възобновяеми източници и справедливия преход на засегнатите общности", добави тя.

3е-news.net

Въглищата произвеждат най-много CO2 на килограм спрямо всички други изкопаеми горива и почти двойно по-голямо количество от природния газ. Въглищата също така причиняват замърсяване на въздуха, като отделят вреди частици при изгаряне, припомня изданието.

Постепенното премахване на използването на въглищата е от ключово значение за справяне с изменението на климата. Миналата седмица Майк Блумбърг, специалният пратеник на ООН за климатичните амбиции и решения, и вицепрезидента на Европейската комиси я по климатичната политика Франс Тимерманс, написаха становище за CNN, призовавайки да се прекрати субсидирането на въглища по целия свят.

"Ако искаме да се справим с изменението на климата и да гарантираме здравето и благосъстоянието на хората, трябва да ускорим отдалечаването си от употребата на въглища за горене. Прекратяването на зависимостта ни от въглищата ще спаси животи", написаха те.

Въглищата рязко намаляват в цяла Европа, включително Великобритания, Западните Балкани и Турция. През последните пет години в Европа се забелязва, че 50% от електроцентралите, работещи на въглища, ще се затварят или поне се ангажират да спрат работа. От 2016 г. производството на въглища е намаляло с малко повече от 50 на сто, сочат данните на Европейската комисия.

Изгарянето на въглища става все по-скъпо, отчасти благодарение на схемата за търговия с емисии (ETS), при която цената на емисиите на CO2 от електроцентралите в ЕС нараства от 5 евро на тон CO2 до почти 40 евро/т. от 2016 г. насам.

Финансовите институции на ЕС също са въвели близо 40 политики за ограничаване на въглищата само през 2020 г. и много търговски банки обявиха планове за прекратяване на проектно финансиране за нови проекти за въглища по целия свят.