За 2020 г. за местата за настаняване, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на туристическия данък за места за настаняване, категоризирани с една звезда, реши парламентът.

С внесени между първото и второто четене промени в Закона за независимия финансов одит депутатите измениха редица закони, сред които и Закона за местните данъци и такси, в частта му за данъка за местата за настаняване. Параграфите бяха гласувани анблок със 77 гласа "за", 36 - "против", и 2 - "въздържал се".

Крум Зарков от "БСП за България" възрази, че между първото и второто четене на промените в Закона за независимия финансов одит се появяват 15 други предложения по различни закони, внесени от Менда Стоянова и група народни представители. "Тук докладващата г-жа Ангелова с много равен тон, в полупразна зала, без никой да разбере, направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, въведе нови данъци, направи промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане, облага вече бизнеси, които преди това не бяха облагани - като Airbnb и Booking и др., за които се води дебат навсякъде, освен в Народното събрание, направи нов начин за търговия с емисиите на парникови газове", каза Зарков.

Той даде пример и с внесените промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които нямат отношение към независимия финансов одит. Текстовете предвиждат искане по този закон за налагане на запор или възбрана, направено от прокурор от специализираната прокуратура, да се разглежда от специализирания наказателен съд. Знаят ли вносителите за противоречивата съдебна практика, която години наред се е развивала по този въпрос и е довела до няколко тълкувателни решения на върховните ни съдии, попита Зарков. Вие днес казвате точно обратното на това, което е заявила нашата юридическа общност, отбеляза Зарков и призова вносителите да обяснят защо спецсъдът трябва да е компетентен по тези дела.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" го репликира, че не вижда никаква драма в текстовете. "Не мога да се съглася, че законодателят няма възможност да приема решения, било то и противни на тълкувателни решения на ВКС или ВАС. В противен случай няма да бъдем парламентарна република", коментира той.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ обясни, че след като тези имоти трябва да бъдат регистрирани по Закона за туризма, за тях важат всички данъчни изисквания за категоризираните обекти, и това не означава нов данък.

"Това не значи, че им въвеждаме нова такса или нов данък. Явно е имало тотално неспазване на данъчното законодателство и всички хора, които използват стаи и апартаменти за гости, до този момент са считали, че никакви данъчни закони, туристически такси не важат за тях. И сега, когато ние правим промени, които в никакъв случай не означава, че се въвежда нов данък или такса, те реагират по този начин".

Стоянова припомни, че туристическата такса се плаща от туриста и се начислява към нощувката му. Таксата варира от 20 стотинки до 1 лев на нощувка.

Менда Стоянова подчерта, че няма как за обектите, отдавани през платформи в интернет, да отпадне патентният данък, за което настояха собственици на такива имоти:

"Патентният данък е облекчение за тях. И е много по-лесно да платиш един размер на патентен данък и да не водиш подробно документация за своите приходи, фактури, за разходи и т.н. И мисля че точно за тези случаи те не би трябвало да искат отмяната на този данък. 250 лв. на апартамент за една година, смятате ли, че това е висок данък?!", каза председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

От своя страна Добромир Иванов от Българската Стартъп Асоциация (BESCO) призова да бъде улеснена регистрацията на такива обекти по Закона за туризма:

"Тя не трябва да прилича по нищо на категоризацията, това трябва да е онлайн, лесен процес, който всеки човек много лесно да може да направи. В крайна сметка целта не е да се изхвърлят хората от бизнеса, целта е да има прозрачност, което подкрепяме и ние".