Подземното газово хранилище "Чирен" вече е запълнено над 90 процента от техническия капацитет за съхранение, съобщиха от "Булгартрансгаз". Това е повече от два месеца по-рано от поставения от ЕС срок за осигуряване на запаси за зимата.

Изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов коментира, че за първи път в историята на експлоатацията на хранилището е постигнато такова равнище на запълняемост на такъв ранен етап. Нагнетените количества природен газ ще допринесат в значителна степен за гарантиране сигурността на доставките през предстоящия есенно-зимен сезон, както и ще имат стратегическо значение за развитието на пазара на природен газ в региона.

От дружеството припомнят, че съгласно европейския регламент 2017/1938 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страните от Европейския съюз е въведено задължение хранилищата да бъдат запълнени на 90 на сто от обема им не по-късно от 1 ноември през настоящата година.

Наличието на достатъчни капацитети за съхранение, добив и нагнетяване на газ е от ключово значение както за гарантиране на сигурността на снабдяването, така и за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници, включително и втечнен природен газ (LNG) и за развитието на регионалния пазар.

Проектът за разширение на хранилището в Чирен ще осигури увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. куб. метра и на дневните капацитети на нагнетяване и добив до 8-10 млн куб. метра.

"Важно е да се отбележи, че при изпълнението на строителните дейности по проекта за разширение на подземното газохранилище "Чирен" се гарантира безпроблемното и непрекъсваемо нагнетяване, добив и съхранение на природен газ при настоящите технически параметри", добави Малинов.

Асоциацията, която следи количеството природен газ в газохранилищата на 22 европейски държави, които разполагат с такива, съобщи, че по данни, получени към 16 август, средно резервоарите са запълнени до 90.12%, а българският - "Чирен", до 90.06%. До момента само 6 европейски държави продължават да помпат газ, за да достигнат минимума - Белгия, Унгария, Дания, Франция, Латвия и Румъния. Всички останали са надминали целта от 90%, като в Испания резервоарите са заредени до 99.98%. В момента всички европейски държави продължават да нагнетяват газ в хранилищата си с изключение на Швеция, която е спряла на 95.29%.

 На 8 август Европейската комисия одобри 16 млн. евро държавна помощ в подкрепа на разширяването на газохранилището на "Булгартрансгаз" в Чирен. Мярката е одобрена съгласно правилата на Европейския съюз за държавната помощ. "Булгартрансгаз" ще инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен, което е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Очаква се капацитетът за съхранение да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изтегляне и подаване на природен газ в мрежата.

Преди два дни в Комисията за енергийно и водно регулиране беше обсъден десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз", в който е записано, че ключови за пазарната интеграция, диверсификация и осигуряване на възможност за пренос на допълнителни количества природен газ за и през България ще бъдат: междусистемната газова връзка със Сърбия; разширението на подземното газохранилище "Чирен"; терминалът за втечнен природен газ край Александруполис; проекти за развитие на инфраструктурата, с цел увеличаване на капацитетите за пренос от Гърция към България и от България към Румъния.