Втората важна стъпка от разширението на подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен) стартира с подписания договор между "Булгартрансгаз" ЕАД и ДЗЗД "Ю ДЖИ ЕС ДРИЛИНГ ЧИРЕН". Предвижда се проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "Разширение на капацитета на "ПГХ Чирен"- сондажен фонд". С това продължават стратегическите дейности за изпълнение на проекта за разширение на газовото хранилище. 

Договорът бе подписан от Надя Стойкова (Булгартрансгаз), и Мая Пенчева (член на УС на "Гравболгарстрой" и изпълнителен директор на "Главболгарстрой" АД). Подписването на договора се състоя в присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов, изпълнителния директор на БЕХ Андрей Живков, главният изпълнителен директор на "Главболгарстрой" Светослав Любомиров, както и представители на "Боташ" (част от консорциума). На събитието присъстваха и експерти на американското посолство както и международните представители, ангажирани по проектите по разширение - Надземна част и Сондажен фонд.

Разширението на "Чирен" е важно за енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона. Проектът е със статут "проект от общ интерес" за Европейския съюз и е приоритетен в инициативата "Три морета". За да се постигнат целите на разширението, се работи по изграждане на нови надземни и подземни съоръжения и газопровод, свързващ хранилището със съществуващата газопреносна система на "Булгартрансгаз".

Процесът по разширение на подземното газохранилище в Чирен и по-точно изграждането на сондажите ("сондажен фонд") навлезе във втория си етап. Както отбеляза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов "13 години по-късно вече виждам какъв международен екип сме събрали за реализиране на проекта. Оттук нататък ще бъда изключително акуратен и прецизен", заяви той. Вторият етап от проекта предвижда изграждане на 10 нови сондажа и 3 наблюдателни като старите такива постепенно ще бъдат заглушени. Освен това ще бъде увеличен капацитетът за добив до 10 млн. куб. м/д а на нагнетяване - до 8 млн. куб. м/д.

Малинов изрази увереност, че разширението на Чирен ще допринесе за диверсификацията на източниците на природен газ в региона, а също и благодарност за подкрепата от всички правителства досега и компаниите от САЩ, повярвали в значението на проекта. В рамките на подписването стана ясно, че в проекта чрез финансиране се очаква да се включат и американски банки (Американска корпорация за международно развитие и Ексимбанк).

"Отговорност и привилегия". Така изпълнителният директор на "Главболгарстрой" Светослав Любомиров определи участието на компанията в разширението на газохранилището. Той напомни, че компанията има опит в изграждане на газова инфраструктура и в същото време обърна внимание на изключително голямата отговорност, с която "Главболгарстрой" се ангажира по отношение на сондажната част. "Убеден съм, че с екита, който имаме и с привлечените номинирани подизпълнители ние ще го реализираме в определения срок и с необходимото качество.", каза Любомиров, като отбеляза, че си запазва правото да говори повече, когато проектът е готов.

Минно-геоложкият институт също се включва в проекта, стана ясно от думите на ректора Ивайло Копрев.

"Разширението на газохранилището в Чирен дава сигурност дори и в случаи на прекъсване на доставките България да може да функционира месеци със съхранените количества", каза пред журналисти министърът на енергетиката Росен Христов. Той уточни, че финансовите ползи са в две направления - от една страна при такъв обем на газохранилището (разширението предвижда увеличаване на обема от настоящите 500 млн. куб м до 1 млрд. куб м) "ще можем да се възползваме от по-ниски цените на природния газ в месеците с ниско потребление и да купуваме и нагнетяваме". "В момента например, имаме такава възможност, но тъй като газохранилището е пълно не можем да се възползваме", даде пример министърът. Според него освен това "с разширението ще можем да се възползваме от най-ниските цени през годината, така че средно годишната цена да бъде по-ниска". На второ място Христов посочи и директната полза за дружеството, а съответно и за данъкоплатците - това са таксите за услугите по съхранение", особено като се има предвид, че 30 % от средствата са грантови (получените от ЕС средства за съфинансиране). "Така че и стратегически и чисто финансово този проект е от голямо значение за България", каза Христов.

Източник: Маринела Арабаджиева / 3eNews.

Цялата стойност за реализацията на проекта за разширение на подземното газохранилище в Чирен е на стойност 600 млн. лв. В края на януари стартира процесът по изграждане на компресорна станция и на обекта вече се работи усилено.

Финансиране

Компресорната станция и наземното оборудване са на стойност - около 198 млн. лв., а частта, предвиждаща подземните сондажи и съоръжения около 221 млн. лв. Поръчката за газопровода, или третата част от проекта е за 83 млн. лв.

"Три са основните начина на финансиране -грантово финансиране от ЕС като проект от общ интерес, заем, който сме получили от страна на нашия собственик БЕХ. Работим по останалата част от финансирането да получим заемни средства от американски заемни институции", обясни от своя страна изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Той уточни, че грантовото финансиране по проект от общ интерес е 78 млн. евро, а заемът от БЕХ - 87 млн. лв.

Източник: Маринела Арабаджиева / 3eNews.

В отговор на въпрос за обжалване на обществената поръчка за газопровода Малинов, каза, че от "Булгартрансгаз" са спокойни като ще се изчакат всички институции, включително КЗК и ВАС да се произнесат. Той беше категоричен, че това "няма да се отрази на реализирането на проекта, тъй като тази трета част е най-лесна, става въпрос за 42 км газопровод, което няма да доведе до забавяне на проекта като цяло".

Докъде стигна първата фаза от проекта

Първата част от проекта с изграждането на компресорната станция вече е в ход. На площадката на хранилището работеха багери.

Снимка: БТА

"Това е първата фаза на всеки проект, а именно отнемането на хумусния слой, тъй като хумусът е национално богатство. Той се съхранява по определен начин и част от него ще бъде върнат на площадката, ще се обособят зелени площи, а останалата част ще бъде предоставена на общината. Това пред вас е площадката, където ще бъде разположено наземното оборудване на площ от 66 дка", разказа инж. Константин Кисев, изпълнителен директор на "Главболгарстрой Интернешънал" АД За реализацията на проекта по "Разширение на подземното газово хранилище "Чирен" - сондажен фонд", се изисква не само опитност, експертиза, но и стриктна координация между всички страни. За нас, като главен изпълнител, е важно да постигнем заложените проектни цели, да спазим срока и да предоставим възможно най-добрите инженерни и строителни решения", заяви инж. Константин Кисев.

"Предстои провеждане на сондажно-геофизични измервания. Ще работим по изготвяне на геомеханичен 3D модел и определяне параметрите и възможностите за прокарване на нови високодебитни сондажи, както и определяне на тяхното местолопожение. След което ще се пристъпи към работното проектиране на всеки един етап. Прокарване (сондиране) на новите сондажи - експлоатационни и наблюдателни, свързването на експлоатационните сондажи чрез шлейфи към площадката на новата компресорна станция, провеждане на газо-хидродинамични изследвания, за определяне на оптималните параметри за експлоатацията на сондажите, монтаж и пускане в действие на телеметрия и въвеждането им в експлоатация. Задачите ни са свързани с интегриране на инженерни решения в проекта за подземната част на газохранилището и сондажната дейност."

На останалата част от площадката ще бъде обособено надземното оборудване. По думите на инж. Кисев, става въпрос за площ от 66 декара. Срокът за изпълнение е 600 календарни дни след излизане на разрешението за строеж.

В отговор на въпрос за връзката между първата фаза и стартиралата втора, под названието "сондажен фонд" инж. Кисев обясни, че надземната част от разширението на газохранилището ще обслужва и старите 28 сондажа, както и предвидените нови 10 сондажа. "В надземната част е предвидена и шлейфова връзка между новите компресори с тръбопроводите с шлейфите, водещи към старите 28 сондажа. Така че всички действащи стари сондажи ще се използват и ще останат в експлоатация", обясни той.

Според инж. Кисев при изграждането на газохранилището, компанията се партнира със "Солар Турбайнс", които са производители на основното оборудване. "Партньорството ни е от близо 15 години. Това е подразделение на "Катърпилър", американска фирма, които са производителите на турбините. Също така в този проект си партнираме с "Хъниуел", които се занимават с автоматизацията, както и с фирма "Емерсон", които са доставчик на полевото оборудване", каза Кисев.

Проектът по разширението на газохранилището в Чирен трябва да приключи в края на 2024 г.