Започват строителните дейности по разширението на газовото хранилище в Чирен. Проектът е от стратегическо значение и е определен от общ интерес за Европейския съюз. Разширението на Чирен ще осигури увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. кубически метра. В момента хранилището може да съхранява 450 милиона кубически метра. Ще бъдат изградени нови надземни и подземни съоръжения, включително нова компресорна станция, 10 нови високопродуктивни експлоатационни и 3 наблюдателни сондажа, както и газопровод Чирен - Бутан, който ще свърже газохранилището със съществуващата газопреносна система на "Булгартрансгаз".

"Безспорно това ще има съществено влияние върху българския пазар и сигурността на доставките за българския пазар", каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов пред БНР.

По думите му разширението на Чирен е важно не само за България, но и за целия регион. "Има значителен интерес от съседни държави за резервиране на този бъдещ капаците", посочи той.

Втечненият природен газ започва да заема много по-голям пазарен дял и този дял ще продължи да расте. Затова трябва да се осигурява повече място за съхранение, каза Малинов

Според него "дори вече регионалното е тясно" и трябва да се мисли "малко по-глобално".

Нито една от тези балкански страни - Сърбия, Гърция, Северна Македония, Черна гора, Албания, Косово и Босна и Херцеговина, не разполага с газово хранилище, където да съхранява природен газ за отоплителния сезон или да балансира системата си на дневна база.

От "Булгартрансгаз" разглеждат и възможността за реализиране на втори терминал на Александруполис през общата проектна компания с гръцката страна. Има издаден лиценз за втори плаващ терминал, но не е взето окончателно решение.

"2022 г. имаше спад на потреблението в България с 20%, но това е временна ситуация", смята Малинов. Прогнозата на "Булгартрансгаз" е, че в средносрочен план потреблението на природен газ ще се увеличи.

Изпълнител на проекта за удвояване капацитета на единственото газохранилище у нас е консорциумът "Ю Джи Ес Дрилинг Чирен", в който начело е "Главболгарстрой". Другите участници в обединението са казахстанската "ТОО Пи Ем Лукас", турската Botas Pipeline Services и Минно-геоложкият университет с фирмата "Мингеоуниверс Инженеринг-Нис-Мгу".