Европейската комисия съобщи, че е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 16 млн. евро в подкрепа на разширяването на газохранилището на "Булгартрансгаз" в Чирен.

"Булгартрансгаз" ще инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на газохранилището, което е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Очаква се капацитетът за съхранение да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изтегляне и подаване на природен газ в мрежата.

България уведоми ЕК за плановете си да подкрепи инвестицията на "Булгартрансгаз" с 9-годишна публична гаранция по заема за финансиране на мярката в размер на 16 млн. евро. Целта е да се гарантира сигурността на доставките на газ, да се засили конкуренцията на пазара на газ, включително благодарение на по-голямата интеграция на съоръжението към мрежата, и да се насърчи търговията с газ в региона, се казва в съобщението на ЕК.

Разширяването на газохранилището в Чирен е проект от общ интерес за ЕС - намерението е с такива проекти да завърши изграждането на европейския вътрешен енергиен пазар, което да помогне за постигане на целите в областта на енергетиката и климата.

ЕК е установила, че българската схема е необходима и подходяща за улесняване на инвестициите на "Булгартрансгаз" в съоръжението му за съхранение на природен газ. Помощта ще бъде ограничена до необходимия минимум, за да се гарантира инвестицията в съоръжението и няма да допусне неоправдан отрицателен резултат върху конкуренцията и търговията в ЕС. Въз основа на това ЕК одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Строителните работи по разширението на газохранилището започнаха на 21 юли. Ще бъдат изградени нови надземни и подземни съоръжения, включително нова компресорна станция, 10 нови високопродуктивни експлоатационни и 3 наблюдателни сондажа, както и газопровод Чирен - Бутан, който ще свърже газохранилището със съществуващата газопреносна система на "Булгартрансгаз".

Целта на разширението на капацитета е да се увеличи обемът на активния газ до 1 млрд. куб. метра, както и на дневния капацитет на добив до 10 млн. куб. метра.

Изпълнител на проекта за удвояване капацитета на "Чирен" е консорциумът "Ю Джи Ес Дрилинг Чирен", в който начело е "Главболгарстрой". Другите участници в обединението са казахстанската "ТОО Пи Ем Лукас", турската Botas Pipeline Services и Минно-геоложкият университет с фирмата "Мингеоуниверс Инженеринг-Нис-Мгу".

Договорът с консорциума беше подписан на 5 април. При подписването изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов обясни, че ще бъдат изпълнение три подпроекта на обща стойност около 500 млн. лева. Той уточни, че основните начини на финансиране са три - грантово финансиране (78 млн. евро) от Механизма за свързване на Европа, заем от страна на Българския енергиен холдинг (87 млн. лева), както и се работи за останалата част от финансирането да се получи заем от американски държавни институции.