Изглежда, че се създава нов суперцикъл на цените на петрола - продължителен период, през който цените надвишават дългосрочната си тенденция. След като пандемията и ценoвата война предизвикаха спадане на цените на суровината през 2020 година, те отново започват да се покачват, обобщават анализаторите от CNN.

Това се дължи на всеобхватния недостиг на доставки заради липсата на инвестиции, която продължава след колапса на цените на петрола през 2014 г. и напоследък намалените инвестиции в производството на шистов петрол. В допълнение, нарастването на търсенето е предизвикано от силното възстановяване в страни като Китай, големия пакет стимули в САЩ и глобалния оптимизъм относно ваксините.

Това, обаче, може да се окаже последният супер цикъл за цените на петрола, тъй като големите икономики изглежда са все по-ангажирани да заменят изкопаемите горива, а производителите на автомобили отговориха, като се ангажират да заменят превозните средства от двигатели с вътрешно горене с електромобили.

Тази промяна ще превърне пазара на петрол в такъв, който съответства на климатичните цели. Но това също поражда риск от безпорядъчно приспособяване за икономики, зависими от петрола, с далеч по-големи последици, които в някои случаи могат да прехвърлят границите на съответните страни.

Криза за инвестиции в петрол

Дори и при относително по-ниски цени на петрола, компаниите за добив и проучване са изключително печеливши. В същото време, може би като признание за по-малко динамично бъдеще, те са намалили инвестициите си. Производството в петролни полета и броят на кладенците намаляват, а изчерпването на резервите върви с бързи темпове. Спадът както на капиталовите разходи, така и на заместването на петролните запаси продължава от 2014 г. насам.

А Covid кризата изостри този инвестиционния спад. Например, добивът на шистов петрол - който има по-кратък производствен цикъл и следователно е по-чувствителен към промени в инвестициите - сега се увеличава с половин милион барела годишно, в сравнение с 2 милиона барела годишно преди началото на пандемията.

Докато обявената от администрацията на Байдън забрана за сондажи върху федерални земи в САЩ няма да има пряко въздействие върху добива от шисти, това сигнализира за промяна в настроенията на федералното правителство срещу петролната индустрия.

Производителите на горива от шисти заемат значително по-предпазлива инвестиционна позиция. Тази намалена инвестиция ще понижи ролята на шистите като спадащо и покачващо се производство и ще засади семената на ценовия супер цикъл.

Дебатът за пиковото търсене

Няколко коментатори и големи играчи на петролния пазар, включително BP (British Petroleum) и Shell, твърдят, че глобалното търсене на петрол e достигна. своя връх през 2019 г. като то се равняваше на около 100 милиона барела на ден. Това ниво никога повече няма да бъде достигнато поради структурни промени, свързани с пандемията.

Това мнение изглежда подкрепено от рязкото намаляване на търсенето на петролни горива в транспорта, включително и гориво за самолети. След като пътниците започнаха да отменят плановете за полети през март 2020 г., разходът на самолетно гориво се срина и едва започна да се прокрадва, тъй като ограниченията за пътуване започват да намаляват.

С развитието на ваксините и оптимизма от близкото отваряне на световната икономика се очаква потреблението на петрол да продължи да се възстановява, но до ниво, по-ниско от това, което беше преди пандемията - на практика това ще бъде и пикът на потреблението на петрол.

И все пак привържениците на виждането, че търсенето на петрол е достигнало връх, пренебрегват структурното нарастване на потреблението, което в крайна сметка ще компенсира всяка промяна надолу от Covid кризата. Повишаването на жизнения стандарт и нарастващата средна класа в Китай и Индия ще доведат до повишено търсене на индивидуални автомобили и пътувания по въздуха. Така че дори ако икономическият растеж се забави, големият брой хора, преминаващи прага на доходите, който им позволява да си позволят кола, ще подкрепи търсенето на пътуванията.

В развиващите се пазари като Китай и Индия всяко преминаване към електрически превозни средства вероятно ще бъде по-бавно, отколкото в напредналите икономики, предвид опасенията относно наличието на зарядни станции. Скоростта на приемане на електрически превозни средства като цяло ще бъде основният двигател на бъдещото търсене на петрол, тъй като пътното гориво представлява половината от световното търсене на петрол.

Увеличаването на търсенето на петрол, заедно с постоянното намаляване на производството от недостатъчни инвестиции, вероятно ще ускори - и ще запази жив известно време - супер цикъла на цената на петрола. Но дали повишаването на цените на петрола ще доведе до повече инвестиции и ще доведе до нов ценови спад, както се е случвало в миналото?

3е-news.net