Депутатите приеха на второ гласуване проекта за държавен бюджет за 2024 г. при удължено работно време, за да се изчерпят всички точки. Те успяха да сторят това до 17 часа. Гласуването на текстовете беше на три заседания тази седмица, като първото беше извънредно - в понеделник.

Бюджетът е реалистичен, но няма да бъде лесен за изпълнение, коментира след последното гласуване министърът на финансите Асен Василев.

Ето какво решиха днес народните избраници:

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв., записа парламентът. По 300 лв. ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете - 375 лв., за второ - 900, за трето - 450 лв., за четвърто и всяко следващо - 300 лв.

Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 18 години ще е 100 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв., гласуваха депутатите.

Депутатите отхвърлиха предложението на левицата за увеличаване на сумата за размера на данъчно облекчение за отглеждане на деца, ползвано по Закона за данъците за физическите лица за 2024 г.

При ползване на данъчни облекчения за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е за едно ненавършило пълнолетие дете 6000 лв., при две деца - 12 хил. лв. При три и повече, ненавършили пълнолетие, деца сумата е 18 хил. лв. Остава възможността данъчното облекчение да бъде ползвано авансово. При ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е 12 хил. лв.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г е 4,5 млрд. лв.

Максималният размер на държавния дълг към края на следващата година не може да надвишава 48 млрд. лв., а таванът на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 11,7 млрд. лв., предаде БТА.

Снимка: БТА

Парламентът реши също държавните висши училища да могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти. Той се поема съгласувано с министъра на образованието, след преценка от негова страна на възможностите съответният вуз да обслужва плащането по дълга.

Бюджетните организации, настанени в сгради-държавна или общинска собственост, не заплащат наем, записа Народното събрание.

Парламентът гласува на второ четене и бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности за следващата година.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за община Бургас е 227 068 800 лв., а целева субсидия за капиталови разходи е 4 072 100 лв.

За Варна общата субсидия е 309 880 700 лв., за капиталови разходи - 5 791 100 лв.

За Пловдив е заложена обща субсидия от 344 978 000 лв., за капиталови разходи - 5 364 100 лв.

Русе ще получи обща субсидия от 137 214 100 лв, парите за капиталови разходи са 3 457 400 лв.

За Столична община е предвидена обща субсидия от 1 090 472 900 лв, за капиталови разходи на столицата са заделени 23 457 300 лв.

Община Стара Загора ще получи обща субсидия от бюджета от 147 199 800 лв, а за капиталови разходи - почти 6 млн. лв.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г. е 45 млрд. лева. Максималният размер на държавния дълг към края на 2024 г. не може да надвишава 48 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 11.7 млрд. лева.

Снимка: БТА

Държавата може да придобие вземания на БЕХ и "Булгаргаз" от "Топлофикация София" до 1,6 млрд. лв.

Въз основа на акт на Министерския съвет (МС), по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) и "Булгаргаз" от "Топлофикация София" с номинален размер до 1,6 млрд. лв., реши парламентът с приета на второ четене разпоредба от законопроекта за държавния бюджет за 2024. Това може да стане по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

За плащанията по придобиването на вземанията МС ще извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката по реда на Закона за публичните финанси, гласуваха депутатите.

Това, че Министерският съвет ще придобие задължения към БЕХ, не означава, че ще придобие контрола над холдинга, каза министърът на финансите Асен Василев в отговор на опасения на депутати от опозицията.

В понеделник бе приета макрорамката на бюджета за догодина. Заложените приходи, помощи и дарения в държавния бюджет за 2024 г. са общо 43 406 519 700. От тях данъчните приходи се предвиждат да са общо 38 116 002 000 лв., от тях от корпоративен данък - близо 6 млрд. лв. Предвидените приходи от данък добавена стойност са 18 626 102 000 лева.

Депутатите гласуваха и голяма част от бюджетите на министерствата, средствата за култура, образование, здравеопазване, сигурност.

Вписаха и детската болница в бюджета 

В отделна разпоредба от държавния бюджет, който депутатите гласуват на второ четене, бе записано Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, да организира възлагането на проектиране за изграждането на Национална многопрофилна детска болница в София, след създаване на необходимите условия и предпоставки за това, се записа

Предложението за текста е на Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Теменужка Петкова и Венко Сабрутев.

"Когато свърши общественото обсъждане и се установят вещните права, тогава може да тръгне и проектирането", обясни министърът на финансите Асен Василев.

"БСП ще предложи създаването на временна комисия към Народното събрание, която да следи строителството, трябва да сме сигурни, че процесът върви гладко", заяви Иван Ченчев.

"С включването на тази разпоредба държавата се ангажира твърдо с изграждането на болницата поетапно и докрай", обясни председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев. И разясни, че правният субект, който се е ангажирал да осигури терена, е организационен комитет към министъра на здравеопазването, в който са неправителствени организации и самото министерство.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов уточни, че към настоящия момент има терен за болницата, който е ясен и консенсусен - в Горна баня: 

"Проведена е обществена поръчка, свързана със събарянето на сградите, които са там. След това трябва да се обяви процедура за проектиране на новата детска болница, след това се обявява и обществена поръчка за изграждане и строителство. Не го виждам да стане по-рано от 4-5 години".

Той съобщи, цитиран от БТА, че ще бъде предложен проект на решение, с който министърът на здравеопазването да бъде задължен да направи одит на всичко, свършено до момента по темата.

Васил Пандов от "Продължаваме промяната-Демократична България" добави, че парите за изграждането на болницата са осигурени и налични в Здравната инвестиционната компания. По думите му към настоящия момент там има на разположение близо 90 млн. лв.

Народното събрание въведе компенсация за електроенергията, заплащана от детски градини, училища, храмове

Народното събрание въведе компенсация за цената на електроенергията, заплащана от детските градини, училищата, храмове. Това стана с гласуваното на второ четене предложение на народните представители Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Теменужка Петкова, Венко Сабрутев в разглеждания законопроект за държавния бюджет за 2024 г.

Според гласуваната разпоредба "компенсация за покриване на разходите за електроенергия в детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини, училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове, манастири на регистрирани вероизповедания, вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията, се предоставя до регулираната цена за крайни битови потребители, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и приложима за съответния период".

Отхвърлено бе предложението за отпадане на ценовите тавани за производителите на електроенергия 

Таванът за приходите на производителите на ток и компенсиране на разходите на фирмите над определена граница ще продължи да действа и през 2024 г., записаха още депутатите. 

Предложението на народния представител Владислав Панев за отпадане на текстовете, с които се гарантира въпросният таван за приходите бе отхвърлено с 32 гласа "за", 112 - "против" и 50 - "въздържал се".

Ценовите тавани за производителите на електроенергия бяха въведени във времена от началото на войната на Русия, когато цените на електроенергията експлодираха, коментира Панев и настоя за отпадане на параграфа.

Министърът на финансите Асен Василев благодари на парламента, че не подкрепи това предложение за отпадане на разпоредбата. "Ако това предложение бе подкрепено, щяха да отпаднат таваните за всички български индустриални производители на ток, които в момента са на 200 лв. Всички български фирми щяха да са изложени на риск да плащат индустриален ток над 200 лв. и това да включи наново инфлацията и да провали членството в еврозоната", обясни Василев.

Текстът предвижда производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над един MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на произведена от тези съоръжения електроенергия от вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, горива от биомаса, отпадъци, ядрена енергия, лигнитни въглища, нефтопродукти и торф за енергия, от въглища и водноелектрически централи, да внасят във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител в период на доставка от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

Увеличиха таксите за хазарт

Депутатите увеличиха таксите за хазарт с гласуваните на второ четене разпоредби от закона за държавния бюджет за 2024 г.

Очакваните приходи според разчетите на финансовото министерство са 200 млн. лв.

Според приетите текстове за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 300 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони."

Променят се и таксите за лиценз на казино, които съответно за петгодишен срок стават 300 000 лв., а за десетгодишен - 600 000 лв. Според приетите разпоредби за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 75 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители.

За поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 300 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители."

На финала парламентът одобри прогнозните размери на капиталовите разходи по инвестиционната програма за национални и инвестиционната програма за общински проекти.

Така за приоритетен проект за проектиране и изграждане в периода 2024 г. - 2026 г. на Център за киберсигурност и споделени информационни ресурси бяха одобрени средства на обща стойност 27 500 000 лв. По плана за догодина средствата са 12 500 000 лв. Отговорната институция за изпълнението е Държавна агенция "Национална сигурност". Този проект ще се изгражда и през 2025 г., и през 2026 г., като за целта ще са необходими респективно 8 млн. лв. и 7 млн. лв.

За изграждане на система за спешна медицинска помощ по въздуха - прогнозен план за 2024 г., бяха гласувани 54 785 500 лв.

Депутатите одобриха 5 млн.лв. по прогнозен план за 2024 г. за изграждане на кръвен център. Отговорна институция е Министерството на здравеопазването.

За закупуване на представителни автомобили за нуждите на Националната служба за охрана (НСО) по Индикативен план за 2024 г. бяха одобрени 2 350 000 лв. Отговорната институция е НСО.

За инвестиция "Подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност" са предвидени 5 692 900 лв. Отговорната институция е Министерство на регионалното развитие и благоустройството/Агенция "Пътна инфраструктура".

Парламентът одобри и прогнозните размери на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински проекти.