Депутатите увеличиха таксите за хазарт с гласуваните на второ четене разпоредби от закона за държавния бюджет за 2024 г. Очакваните приходи според разчетите на финансовото министерство са 200 млн. лв.

"Не променяме структурата на облагане на хазарта, а вдигаме таксите от два до четири пъти. Отделно, в закона по хазарт може да се мени цялата структура на облагане", обясни финансовият министър Асен Василев преди дни в парламента. "Вдигаме такси 100 000 лева на 400 000 лева и така на 5-6 места в проектозакона", добави той. 

Според приетите текстове за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира двукомпонентна държавна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 300 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони."

Променят се и таксите за лиценз на казино, които съответно за петгодишен срок стават 300 000 лв., а за десетгодишен - 600 000 лв. Според приетите разпоредби за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 75 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители.

За поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 300 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители."

Депутатите приеха и редакционната поправка на Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната - Демократична България", според която, ако не декларират извършваната хазартна дейност, имуществената санкция да е в размер от 5000 до 10 000 лева.