Минути след 20 часа парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2024 г. С това бе закрито и днешното извънредно заседание, белязано от словесни престрелки, блокада на трибуната и дори физически сблъсъци. Дебатите по рамката, за разлика от ексцесиите сутринта, протекоха спокойно и без драстично покачване на напрежението. 

Обезщетенията за отглеждане на дете и минималното за безработица останаха без промяна, а нито едно допълнително увеличение не мина в бюджета за пенсии.

Четири часа отне на депутатите да приемат първи член от бюджета, който по принцип се приема последен, защото съдържа бюджетната рамка и предвидените в нея приходи и разходи.

Какво приеха? 

Заложените приходи, помощи и дарения в държавния бюджет за 2024 г. са общо 43 406 519 700. От тях данъчните приходи се предвиждат да са общо 38 116 002 000 лв., от които от корпоративен данък - близо 6 млрд. лв. Предвидените приходи от данък добавена стойност са 18 626 102 000 лева.

Предвидените разходи са в размер на 23 659 736 900 като текущите разходи са за 20 092 397 200 лв., в това число за персонал - 9 773 008 900 лева, обобщава БТА.

Предвидените капиталови трансфери са в размер на 15 880 000 лв.

Бюджетни взаимоотношения, трансфери (нето) в размер 25 508 142 500. В това число бюджетни трансфери към общините близо 8 млрд. лева.

Вноската в общия бюджет на ЕС е 2 271 071 700 лева.

Бюджетното салдо е отрицателно и е в размер на 8 032 431 400 лева.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Национална пътна карта са предвидени 100 962 700 лв.

В област "образование" за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик, за допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура са предвидени 25 302 600 лева.

За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детската градина и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитателите са предвидени 16 700 000 лева.

За компенсиране на разходите за отглеждане на деца, които не са приети поради липсата на места в държавни и общински детски градини и училища, са предвидени 10 000 000 лева.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са предвидени 39 000 000 лв., в Българска академия на науките - 10 млн. лв., и Селскостопанска академия - 3 млн. лева.

За създаване на Национална програма Фонд "Стефан Стамболов" с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България, са предвидени 5 милиона лева.

Допълнително 68 млн. лв. се отпускат за култура, от които 30 млн. лв. за сценични изкуства, 2,5 млн. лв. за програма на Министерство на културата - "Читалища". За български културни институти в чужбина и международна дейност са предвидени 4 млн. лв., в това число 1 млн. лв. - в Република Северна Македония.

В средствата, определени за БТА, беше прието редакционно предложение на народния представител Илина Мутафчиева от ПП-ДБ и в текста, вместо "за укрепване капацитета и дейността на БТА, в т.ч. и кореспондентсикте бюра" бе записано, че средствата са "за допълнително функциониране, в т.ч възнаграждения за укрепване капацитета и дейността на БТА и кореспондентските бюра".

За дейности, свързани с държавната граница, в това число за ремонт и надграждане и за радио-локационна система са предвидени 7 млн. лв.

В областта на отбраната за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка са предвидени 40 млн. лв.

В сферата на социалната политика са предвидени 500 хил. лв. за дейността на възстановителен център на деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет, община Костинброд - чрез трансфер към бюджета на общината.

За преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително и за увеличаване на възнагражденията на персонала са предвидени 352 850 000 лв., от които за общинската администрация - 32 000 000 лв.

Със 158 гласа "за", 49 - "против" и трима въздържали се, депутатите приеха предложение на Павела Митова от "Има такъв народ" и група народни представители за създаването на пилотна програма за въвеждане на репродуктивен генетичен скрининг за носителство.

Министърът на финансите Асен Василев заяви, че ако Министерството на здравеопазването поддържа това предложение, ще намерят средства за финансирането му. За финансирането ѝ са предвидени 2,420 млн. лв. става въпрос за генетичен скрининг на заболявания като спинална мускулна атрофия, муковисцидоза, таласемия.

Акценти от дебатите

Най-много време отне приемането на първи член от бюджета, който по принцип се приема последен защото съдържа бюджетната рамка и предвидените в нея приходи и разходи.

"И фискалният съвет, и БНБ казаха, че заложеният ръст на БВП от 3,2% няма как да бъде постигнат, да не кажем че е силно надценен, фантастичен. Още тука имаме един бюджет, който издиша в началото", коментира Тошко Йорданов от ИТН.

Снимка: БТА

Прогнозите на финансовото министерство обаче бяха защитени от председателя на бюджетната комисия. "Преди месец, когато внесоха бюджета имаше прогноза, че бюджета, да ви кажа към вчера ДДС от сделки в страната е 97,7%", посочи Йордан Цонев.

Сред темите, които предизвикаха сериозен спор в зала, беше увеличението на доходите на работещите в сферата на образованието.

"С предвидените в бюджета средства не се достигат 125% от средната за страната заплата за учителите, въпреки че това е записано в Закона за средното образование. Това не е само мое мнение, а и на синдикалните и работодателски организации", каза Ирена Анастасова от БСП за България.

"Толкова много лъжи в едно изказване аз не бях чувал доста отдавна. Вие или не сте чела този държавен бюджет, или просто сте излязла само и само нещо да кажете", отговори Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

Според ГЕРБ-СДС обаче има недостиг на средства и недофинансиране в сферата.

"Госпожо Анастасова, голяма част от нещата, които казахте, са правилни, затова и не подкрепихме бюджета на комисията по образование и наука. От друга страна - да, бюджет трябва да има, има някакво подобрение между първо и второ четене", коментира Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС.

Сред секторите, за които депутатите поискаха повече пари, бе отбрана и сигурност.

"Заложили ли сте увеличение на заплатите в сектора на МВР? Ако не сте - ето предложението на "Възраждане" за увеличение от едни десет процента", коментира Петър Петров.

"Балансът винаги е труден, няма система в държавата или в която и да е държава, която да каже имаме достатъчно средства. Това да го видя, няма да го повярвам", каза финансовият министър Асен Василев. 

Снимка: БТА

БСП: С този бюджет се зачертават българското земеделие и производители

По време на дебатите народният представител от "БСП за България" и бивш земеделски министър Иван Иванов каза, че вижда в Бюджет 2024" "край на подпомагането на българските земеделски производители от държавата, по т.н. линия на държавни помощи за преодоляване последствията войната в Украйна.

Той припомни, че това е механизъм, приложен още по време на кабинета "Петков" и осигурил сигурност и бъдеще на българските земеделски производители. "Поставя се под риск функционирането на цялата система, защото войната в Украйна продължава, разходите на нашите земеделски производители хвърчат в небесата, а държавата я няма и ще отсъства през цялата 2024 година", каза от парламентарната трибуна Иван Иванов.

По неговите думи отсъстват изобщо политики в сектор "Земеделие" и производителите са оставени в много тежка ситуация.

"Няма ги увеличенията на заплатите на работещите в министерството. Нека колегите от Пловдив си спомнят тежките последствия от градушки там и да се сетят, че тези хора, които работят в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" именно правят превенцията. Няма увеличение за техния труд, няма и грам подпомагане. Оставяте на минимална заплата хората, които пазят продукцията, борят се с неблагоприятните климатични условия - какъв сигнал давате?", постави въпрос социалистът.

След което попита: "Къде са мерките за служителите на Областните дирекции по земеделие, които работят в тежка среда, обработват цялата документация и заплатите им не са пипани от 2022 г.? Къде са исканията на всички синдикати, с които правехте срещи и те ви казаха: да, имаме нужда? Днес имаше и протест. Как им помогнахте, като не ги включихте никъде?", реагира Иван Иванов.

По думите му управляващите не одобряват и предложенията на опозицията, които са разумни, адекватни и отговарят на исканията на тези хора.

"Ще го кажа ясно - вие нехаете за българското земеделие. Бяхте свидетели на не един, не два протеста на земеделски производители. Едно отношение видяхме в комисия, тук - тотално неглижиране на сектор "Земеделие" през 2024 г. С този бюджет се слага край на сектор "Земеделие", защото парите за българските земеделски производители ги няма", заяви народният представител от "БСП за България".

От БСП поискаха и създаване на Национална банка за съхранение на донорски яйцеклетки и сперматозоиди

В страната ни няма изградена Национална банка за съхраняване на яйцеклетки и сперматозоиди, а българските клиники работят с чужди и така се подменя българският генофонд, каза по време на разискванията на макрорамката на държавния бюджет народният представител Георги Гьоков и настоя за създаването на такава банка.

Гьоков поиска в област здравеопазване предвидените 2 млн. лв. за финансиране на репродуктивни дейности да бъдат увеличени на 11 млн. лв., в това число 9 млн. лв. за изграждане на Национална банка за съхраняване на яйцеклетки и сперматозоиди. Депутатът отбеляза, че у нас по данни на неправителствения сектор има 150 хиляди семейства с репродуктивни проблеми.

Гьоков коментира, че една трета от тези семейства имат нужда от използване на донорски яйцеклетки и сперматозоиди. По думите му прогнозната стойност на изграждането на тази банка е между 6-10 млн. лв., които ще бъдат еднократно заложени в бюджета и след това всяка година ще се отделят около 1 млн. лв. за работата ѝ. Да дадем шанс на всички българи да имат свое дете, призова депутатът и настоя да бъдат отделени тези средства. Андрей Чорбанов от ИТН отговори, че няма как да се създаде такава донорска банка, ако не се направи промяна в законовата база.

Снимка: БТА

Депутатите спориха с финансовия министър и за парите за Фонд "Стамболов" 

Депутатите спориха с финансовия министър Асен Василев във връзка с парите за Фонд "Стамболов" в размер на пет милиона лева и тези за образование.

От "Възраждане" и "Има такъв народ" настояха, че тези пари вместо за талантливи български деца, ще бъдат похарчени за "децата на номенклатурата". От "БСП за България" отново настояха за 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за образование и настояха, че ръстът на учителските заплати няма да бъде достигнат.

Тошко Йорданов от парламентарната група на "Има такъв народ" посочи, че с този фонд "Стамболов" "ще се пробутват хора на роднини и приятели". Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че това е схема за крадене, а не система за подпомагане на български деца да учат в чужбина.

В Западна Европа таксите в университетите са символични, кампусите са напълно безплатни, а що се отнася до българчетата, шампиони на световни и международни олимпиади, едно от тези деца е на Николай Дренчев, световен шампион по математика, тези деца от първия ден имат осигурени предложения за стипендии в най-реномираните световни университети, отбеляза депутатът. По думите му средствата за тази "фондацийка", която искат да направят управляващите, ще отидат за деца на новата номенклатура, която те са създали.

Финансовият министър Асен Василев отговори, цитиран от БТА, че Фонд "Стамболов" е за български талантливи деца, които са приети в елитни световни университети и желаят да се върнат и работят в България. Това, което българската държава прави, е да направи опит част от тези хора да се върнат обратно в България, като им даде безлихвен заем, който, ако се върнат и работят в България за пет години, ще бъде опростен, разясни Василев. По думите му това е шансът да си върнем тези деца.

Василев припомни, че причината да имаме държавност, да имаме Софийски университет, е че Стефан Стамболов е отделил не пет млн. лв., а 140 млн. лв. за обучение на българския елит в чуждестранни университети, за да се върнат след това и да изградят третата българска държава.

Финансовият министър Асен Василев отговори на депутата от "БСП за България" Ирена Анастасова, с която влезе в спор за увеличение средствата за образование в т.ч и за заплатите на педагозите.

Оставяте недофинансирани образованието и науката, критикува заложеното в бюджета депутатът от левицата. В този бюджет приоритетът е един единствен - 3% дефицит и Шенген, добави тя. По думите ѝ, докато не достигнем 5% от БВП за образование, няма да постигнем просперитет на нацията. Пари в чувал не трябва да се дават, когато има реални резултати, дейности, когато е ясно за какво могат да отидат тези средства, тогава ще бъдат отделени, посочи Василев. Не е вярно, че заплатите в образованието няма да се увеличат със 125% , отговори той на Ирена Анастасова и обясни, че тези 125% са осигурени въз основа на последните реални данни на Националния статистически институт за възнагражденията на преподавателите.

Снимка: БТА

"Възраждане" пък внесе предложения между първо и второ четене, едно от които е по отношение на бюджета на Министерството на вътрешните работи и е изготвено от народния представител Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане". Той се аргументира така: 

"Като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред следя отблизо дейността на МВР, включително и начина, по който Министерството бива бюджетирано от Министерски съвет. Винаги политиката на управляващото правителството, по отношение на парите, които всяка година се дават за сигурност, е една и съща - да се поддържа едно мизерно състояние на работа във ведомството, за да не води ефективна борба с престъпността и да е зависимо от конкретната политическа конюнктура, която е на власт.

Показателно е, че всяка година перманентно намаляват залаганите средства в бюджета за ремонт и строеж на нови сгради на полицията, като в проекто-бюджета за 2024 г. дори няма заложени такива капиталови разходи. В допълнение, бюджетът на МВР бе приет в пленарна зала, без дори, въобще да е бил обсъждан и гласуван в ресорната комисия, в която членувам, с участието на представители на Министерството, на Министерски съвет, синдикатите". 

От "Възраждане" били против тези "порочни политики на статуквото" и затова едно от предложенията им бе за увеличение с 10% на заплатите на служителите в МВР, с насока към повишение възнагражденията на влизащите в системата, които получават минималната работна заплата, както и униформените служители, които поемат най-много рискове, при изпълнение на служебните си задължения.

Така според партията на Костадинов ще се реагира на увеличаващата се инфлация, която изяжда доходите в сектор "сигурност".

Предлагаме и заделяне на 20 милиона лева за направата на капиталови разходи, под формата на извършване на ремонт на помещения и сгради - районни полицейски управления в страната. В доста от тях условията на работа са не просто от средата на 20-ти век, те са просто ужасяващи. Не можем да очакваме служителите с опит, квалификация и професионална рутина да остават в системата и да не я напускат при положение, че доходите им са много по-ниски, в сравнение с други институции, отговорностите и рисковете при изпълнение на служебните им задължения - значително по-високи, а за капак - социално-битовите условия, в които работят, са отвратителни, каза Петров. И добави: 

"Не можем да разчитаме и настоящите условия на работа да привличат и новопостъпващи кадри в системата на МВР, затова е редно да се направят реформи, които да подобрят условията за работа, наред с повишаването на доходите на тази част от служителите на ведомството с най-ниски заплати. Необходимите средства за тези наши предложения могат да бъдат пренасочени от икономисваните, по твърдения на министъра на финансите 1,6 милиарда лева, ежегодно от капиталови разходи". 

Депутатите заседаваха до 20 часа по предложение на председателя на Комисията по бюджет и финанси и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Йордан Цонев. 

Утре се очаква да бъде довършено гласуването на държавния бюджет в ресорната парламентарна комисия, за да може текстовете да стигнат и до зала.

Снимка: БТА