В нов анализ за съществените предизвикателства пред Гърция рейтинговата агенция "Мудис" (Moody's) предупреждава косвено, че ако гръцкото правителство не приложи договореното намаляване на пенсиите, възниква риск за понижаване на кредитния рейтинг на страната, пише "Катимерини", цитиран от БТА.

Според вестника "Мудис" изпраща сурово послание към гръцкото правителство в момент, в който то се опитва да се освободи от ангажимента за намаление на пенсиите и необлагаемия минимум.

"Ако гръцкото правителство реши да се отклони от ангажиментите си и да отмени реформите, които са договорени и гласувани, би могъл да се появи натиск върху рейтинга", пише в анализа.

След двойното увеличение на кредитния рейтинг на Гърция през миналия февруари, "Мудис" има намерение да разгледа отново оценката на страната най-рано през февруари 2019 г., стига да няма непредвидени събития. В анализа се казва, че въпреки излизането от спасителната програма, страната е изправена пред огромни предизвикателства като намаляването на изключително високия дълг, последователност по пътя на реформите, както и преодоляване на проблемите с твърде слабия банков сектор с все още високи нива на необслужваните кредити.

"Мудис" обаче признава, че след споразумението с Еврогрупата Гърция разполага с ниска цена за обслужването на дълга и умерени нужди от финансиране. Кредитният профил на страната е укрепен и от подобряването на икономическите и финансовите перспективи след края на програмата, като същевременно кредиторите са се ангажирали да предоставят допълнително облекчаване на дълга в бъдеще при нужда.

В анализа се посочва още, че сред рисковете за кредитния рейтинг на страната са и евентуални напрежения с кредиторите по други причини, които биха застрашили подкрепата от еврозоната. Макар да се очаква перспективите пред Гърция да се подобрят краткосрочно, в средносрочен план остава несигурност, предупреждава "Мудис". Съмненията се запазват и за дългосрочното развитие поради неблагоприятните демографски данни и емиграцията на голям процент от младите хора, особено на тези с високо образование.

Въпреки споразумението с еврогрупата, гръцкият дълг ще остане на много високи равнища за десетилетия и дори малки отклонения от финансовите и икономическите цели могат да направят развитието на дълга неустойчиво. Гърция ще продължи да зависи от постоянната подкрепа на страните - кредиторки от еврозоната. Въпреки че няма съмнение, че в момента подкрепата им за Гърция е много силна, политическата динамика на тези страни в дългосрочен план е по-малко сигурна, предупреждава "Мудис".