Основните показатели в есенната макроикономическа прогноза за 2019 г. са за запазване на предвидения икономически растеж. Очаква се той да достигне над три на сто като двигателите му основно ще са потребление и инвестиции, а до края на мандата на това правителство БВП може дори да надмине 130 млрд. лв. Данните прочете при изслушването си в парламента министърът на икономиката Емил Караниколов. Темата беше за инвестициите и перспективи за икономически растеж на българската икономика.

Очакванията, по думите му, са за стабилен икономически ръст тази година - над средния за ЕС.

Министърът припомни, че за 2017г. официално имаме над 380 млн. евро увеличение на преките чуждестранни инвестиции. През 2018 г., според БНБ, те са се повишили с малко над 10 на сто за година като влезлите у нас преки чуждестранни инвестиции са за 1,520 млрд. евро т.е. с 10,3 на сто или с над 143 млн. евро повече от вложенията за януари-декември 2017 г.. Данните подлежат на ревизия от централната банка следващите месеци, уточни Караниколов.

Миналата година е била една от най-успешните за преработващата промишленост и за автомобилния сектор.

Към момента в автомобилната индустрия работят над 220 фирми, произвеждащи компоненти за всички големи световни производители на коли, отчете министърът. Този сектор, по думите му, се превръща в един от водещите за страната. Само през последните три години общият размер на инвестициите там е за 480 млн. лв., разкрити са над 7800 нови работни места. Положителна тенденция е, че голяма част от инвестициите за м.г. са в райони с голям дисбаланс, най-вече в Северна България.

По предварителни данни на НСИ, цитирани от Караниколов, "инвестициите, бруто капиталообразуване на основен капитал за 2018 г., са в размер на 22,3 млрд. лв. ". Към настоящия момент в процес на сертифициране са 54 инвестиционни проекта за малко под 1,500 млрд. лв. с потенциал да бъдат разкрити над 6000 работни места.

Тази година безработицата се предвижда да бъде 4,8 процента, отбеляза икономическият министър. Той подчерта значението на индустриалните зони за икономическото развитие и ги посочи сред най-важните приоритети на Министерството. Национална компания "Индустриални зони" има над 170 запитвания от инвеститори, а за пръв път през 2017 г. е на печалба, изтъкна Караниколов. В момента се водели преговори с близо 20 потенциални инвеститори, работи се за създаване на нови зони и разширяване на съществуващите.

С вицепремиера Томислав Дончев работим за това в следващия държавен бюджет общинските индустриални зони да бъдат бенефициенти, информира още министърът.

Той допълни, че МО предоставя на общините терени с отпаднала необходимост, които са подходящи за привличане на инвеститори. Министърът обаче посочи, че има проблем, ако теренът е изключително голям и кметовете, според закона, не могат да го продадат на части. Затова, смята Караниколов, трябва да се потърси възможност те, когато получат такъв терен от МО, да правят общински дружества само с една функция - привличане на инвеститори. Ще подготвя и внеса в МС такъв текст, обеща той.

Няма как държавата да се намеси и да каже тук ще има летище. Бих го направил сам, ако имам оператор, а не да построя някакъв паметник. Така Емил Караниколов отговори на въпрос на ДПС за съдбата на летището в Кърджали - дали да остане такова или да се превърне в индустриална зона.

От началото на ОП "Иновации и конкурентоспособност" общо са сключени 2042 договора за над 1,9 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ, отчете министърът на депутатско питане. Досега извършените плащания са за близо един милиард лева - 37 процента от бюджета на програмата. До май Министерството на икономиката планира да обяви процедури за изграждане на регионални иновационни центрове, към които имало голям интерес от бизнеса и от науката. За това били предвидени близо 60 млн. евро.

За края на годината имало предвидена и процедура за дигитализация на малките и средни предприятия за над 300 млн евро.

Необходими са центрове за преквалификация, възнамеряваме да създадем такива във всички държавни индустриално зони, коментира министър Караниколов и се ангажира ведомството да изготви наредба за изграждане на информационна база за работодателите, които отговарят на изискванията за дуалната система на обучение.