Парниковите емисии, свързани с производството и потреблението на енергия, вероятно отново ще нараснат през 2021 година, доближавайки най-високата си стойност от периода преди Covid-19. Това ще стане в резултат на възобновяването на световното търсене на всякакви видове изкопаеми горива и по-специално на въглищата, предупреждава Международната агенция по енергията (МАЕ), цитирана от Франс прес и Ройтерс.

След исторически спад от 5,8 на сто през 2020 година, предизвикан от пандемията и ограничителните мерки, емисиите, свързани с енергията (около три четвърти от общия световен обем във всички сектори), тази година се очаква да нараснат с 4,8 на сто (+1,5 милиарда тона до 33 милиарда тона).

Това ще бъде второто най-голямо годишно нарастване на на тези емисии, които са в основата на глобалното затопляне, след повишението им в периода след финансовата криза през 2010 година.

Агенцията очаква значително засилване на търсенето на всички изкопаеми горива през 2021 година, по-специално на въглищата - най-замърсяващите от всички - в страните с нововъзникваща пазарна икономика.

Очаква се търсенето на въглища да нарасне с 4,5 на сто, надвишавайки равнището от 2019 година и доближавайки най-високите си стойности от 2014 година. Това увеличение, тласкано от производството на електричество, вероятно ще бъде с 60 процента по-голямо от растежа при възобновяемите източници (които също ще продължават да се разрастват).

Търсенето на газ също се очаква да надхвърли равнището от 2019 година.

Търсенето на петрол също се засилва уверено, но не се очаква да достигне пиковото си равнище от 2019 година поради неяснотите в авиационния сектор.

При възобновяемите източници се очаква производството на електричество да се увеличи с 8 процента за осигуряване на около 30 на сто от световната електроенергия (спрямо по-малко от 27 процента през 2019 година).

По-специално слънчевата и вятърната енергия ще отчетат рекорден растеж: очаква се електричеството, произведено от вятърна енергия, да нарасне със 17 процента спрямо 2020 година, а от фотоволтаична енергия - с близо 18 на сто. Около половината от това увеличение ще дойде от Китай.

В крайна сметка обаче глобалните емисии, свързани с енергията, тази година ще бъдат 1,2 на сто под равнището от 2019 година (400 милиарда тона по-малко).

Директорът на МАЕ Фатих Бирол предупреждава правителствата бързо да предприемат действия за намаляване на емисиите, за да не се стигне до по-лоша ситуация през 2022 година. Според него климатичната среща на върха, организирана тази седмица от американския президент Джо Байдън, е ключов момент за поемане на ангажименти за ясни и незабавни действия преди COP26 в Глазгоу.

Употребата на въглища в САЩ и Европейския съюз също е напът да се увеличи, но ще остане доста под предкризисните равнища, прогнозира МАЕ.