Инвестиционният аргумент за зелена енергия е в полза на възобновяеми енергийни източници, спрямо изкопаемите горива. Този факт се откроява все по-силно след началото на икономическия спад, причинен от пандемията на коронавируса.

Това е записано в доклад на Центъра за климатични финанси и инвестиции в Imperial College Business School в Лондон и Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Balkan Green Energy News. В документа се посочва, че съотношението риск и възвръщаемост на възобновяемата енергия е по-добро както при типичните пазарни условия, така и при кризисни ситуации, спрямо портфолиото при изкопаемите горива.

Печалбите от зелено електричество са били с 367% по-високи от тези, спрямо изкопаемите горива през последните десет години, твърдят авторите на проучването. В същото време годишната волатилност (мярка за инвестиционен риск) при ВЕИ е по-ниска от тази за изкопаемите горива, както в глобалната така и в развитите икономики. При Китай и развиващите се икономики волатилността на ВЕИ продуктите е по-висока.

"Нашите изследвания показват, че в целия свят възобновяемата енергия е по-доброто вложение спрямо изкопаемите горива. Това е валидно вече повече от десетилетие, но общите инвестиции все още изостават. Националните регулатори, особено в Съединените щати, трябва да започнат да работят по реформите, необходими за изравняване на условията за инвеститорите в чиста енергия", каза Чарлз Донован, изпълнителен директор на Центъра за климатични финанси и инвестиции в Business School на Imperial College.

3e-mews.net