Общото производство на електроенергия в Европа през първото тримесечие (януари -март) 2021 година се е повишило до 781 TWh, което е с 6% повече от 739 TWh, отчетено през четвъртото тримесечие (Q4) на 2020 г. и с 2% повече от регистрираните 766 TWh през първото тримесечие на миналата година. Това показват данните от новия доклад на консултантската компания EnAppSys за производството на електроенергия в Европа. Експертите правят сравнение, както с първото, така и с последното тримесечие на предходната 2020 г.

Нарастването, според експертите, се дължи на студена вълна ударила континента от една страна, а от друга - разхлабването на ограничителните мерки, наложени заради разпространението на коронавируса.

Производството от възобновяеми енергийни източници (включително от биомаса и от изгарянето на отпадъци) е допринесло с 41%, продължавайки тенденцията, започнала през четвъртото тримесечие на 2019 г. Делът на ядрената енергия е 26%, на газа - 18% и на въглища/лигнитни въглища - с 15%.

Производството от изкопаеми горива през това първи тримесечие е останало почти същото като през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с очерталата се през 2016 г. тенденция към понижение.

По-ниско с 15 % е било производството от вятърни мощности в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., въпреки увеличаването на офшорните вятърни мощности, посочват в резюмето си експертите. В тази връзка те припомнят, че първото тримесечие на миналата 2020 е било изключително ветровито, което е довело до високи нива на производството на електроенергия от вятърни централи в целия континент. Въпреки това възходящата тенденция за производството на електроенергия от вятърни мощности се запазва.

Петте страни с най-голямо търсене през първото тримесечие на настоящата 2021 г. година са Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания - тази тенденция е от 2015 г. насам.

Доминирането на възобновяеми енергийни източници (включително биомаса и изгарянето на отпадъци) в европейския енергиен микс, отчетено през 4-то тримесечие на 2019 г. продължава и през първото тримесечие на 2021 г. Освен това е шестото поредно тримесечие с отчетлива разлика, се казва в доклада.

Общо 319 TWh са произведени от възобновяеми енергийни източници, което е с 10% повече от произведените 290 TWh през 4-то тримесечие на 2020 г., но с 1% по-малко от 322 TWh през 1-то тримесечие на 2020 г.

Тези 319TWh от възобновяеми енергийни източници са допринесли за 40,8% от общото производство. След тях се нарежда производството от изкопаеми горива - 258TWh , допринесло с 32,8%.

На трето място остава ядреното производство - 204,6 TWh, допринесло с 26,2%.

3e-news.net

Според доклада, търсенето в целия континент през първото тримесечие на настоящата година постепенно се възстановява от въздействието на Covid-19. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. се отчита увеличение с около 10 TWh. Това е в резултат на студената зима, с температури около 5 градуса по-ниски средно в средата на февруари и средата на март в сравнение с миналата година.

Производството на изкопаеми горива остава същото в сравнение с миналото тримесечие (на 2020 г.), за разлика от тенденцията на спад, наблюдавана при прехода от четвъртото тримесечие на 2019 към първото тримесечие на 2020 г. Тази липса на спад на търсенето през посочения период се дължи на застудяването през първите три месеца на настоящата 2021 г.

В сравнение с първото тримесечие на предходната 2020 година по отношение на мощностите, работещи на изкопаеми горива се отчита 8% повече производство през първото тримесечие на 2021 г., тъй като за задоволяване на търсенето в студено време е необходимо по-устойчиво производство. По отношение на ядрените мощности производството е само с 1% по-малко.