Потребителите ще бъдат в центъра на усилията на Европейския съюз за създаване на по-интегрирана енергийна система, като местните власти ще играят съществена роля за приближаване на потребителите на енергия до доставчиците, за да увеличат максимално ефективността и да намалят емисиите на парникови газове, съобщава Euractiv.

Миналата година Европейската комисия (ЕК) представи "стратегия за интеграция на енергийната система", казвайки, че настоящата енергосистема, изградена върху няколко паралелни, вертикални вериги за енергийна стойност, трябва да бъде разбита.

Интеграцията в сектора означава свързване на различните енергийни носители - електричество, топлина и охлаждане, природен газ, твърди и течни горива - помежду си и със сектори за крайно потребление, като сгради, транспорт или промишленост, смятат от ЕК.

"Трябва да разчупим отделните сектори между потоците за производство и използване на енергия", каза зам.-председателят на ЕК, отговарящ за климатичните промени Франс Тимерманс, подчертавайки, че настоящата енергийна система "бързо се превръща в реликва от миналото".

Стратегията, представена през юли, беше широко приета от играчите в индустрията, потребителските групи и екологичните организации. "Един от големите въпроси е "тогава какво", каза Мортен Петерсен, датски депутат, който е заместник-председател на комисията на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика. "Мисля, че трябва да обсъдим помежду си как можем да намерим нови начини за сътрудничество - между публични и частни субекти и всички различни нива на управление, било то на наднационално, национално или местно ниво", обясни той в края на миналия месец.

Потребителите и местните власти ще са в центъра при трансформациите

Пол Вос от лобистката група за централно отопление Euroheat & Power заяви, че би искал да види "много по-голяма роля на местните власти" при формирането на енергийната система. "Защото това са хората, които разбират ресурсите и нуждите на място", особено що се отнася до отоплението, което според Вос е "по своята същност местен проблем".

Лиза Фишер от климатичния мозъчен тръст E3G се съгласи, като заяви, че е необходимо повече участие на потребителите, гражданите и местните власти в оформянето на бъдещата енергийна система. Във връзка с това тя каза, че сградите трябва да се разглеждат като централен възел в обновената европейска енергийна инфраструктура, като потребителите са здраво поставени на мястото за управление. "Трябва да разглеждаме нашия сграден фонд като ключова инфраструктура", която може да направи търсенето на енергия по-гъвкаво, като по този начин повиши енергийната сигурност и "премахне необходимостта от резервно генериране на топлоенергия", смята тя.

Този ориентиран към потребителите подход към енергийния преход е в голяма степен в съответствие с неотдавнашните реформи на политиката, приети на ниво ЕС. Преди малко повече от две години Европейският съюз прие нови правила за пазара на електроенергия, които закрепиха в закон безпрецедентното право на потребителите да произвеждат, продават и споделят собствената си електроенергия в новоопределените "граждански енергийни общности".

Днес същият децентрализиран подход се прилага към настоящата вълна от предложения за политики, които се предлагат в рамките на Европейския зелен договор.

"Не забравяйте, че стратегията за интеграция на енергийната система е свързана преди всичко с интегрирането при страната на търсенето", предупреди Гуидо Бортони, старши съветник в енергийната дирекция на Европейската комисия. "Истинската новина тук е, че интегрираме търсенето", добави Бортони. "Законодателството е най-важната част, но не е достатъчно. Трябва също така да дадем възможност на потребителите, играчите и инвеститорите в тази нова култура на интеграцията на енергийната система."

Електрификацията на транспорта е посочена от изпълнителната власт на ЕС като добър пример за потенциала за интеграция. "В момента знаем, че електрическите превозни средства свързват транспортния и енергийния сектор, но също така и сградите, където често се намират местата за зареждане. Понастоящем има само много ограничен интерфейс между тези три сектора", добави той.

Юрген Фишер, президент на Danfoss Climate Solutions, се съгласи с необходимостта от насърчаване на култура на сътрудничество в секторите за енергийно снабдяване и крайно потребление. Но той каза, че политиците също могат да доведат до промени, както на равнище ЕС, така и на местно ниво. Като взе за пример родния си град Хамбург, той каза, че от юли тази година за нови инсталации ще бъдат разрешени само отоплителни системи с поне 20% възобновяеми източници. "Не можете да го замените с газова отоплителна система, поне ще трябва да имате слънчеви топлинни инсталации или слънчеви панели на покрива", каза той.

3e-news.net