КЗК разреши на "Соф кънект" да оперира летище София на концесия за 35 г., става ясно от решение на антимонополния орган, публикувано на 25 ноември. Производството е образувано по искане на дружеството, основано от консорциума, който бе класиран на първо място в процедурата за концесиониране на аеропорта, предава "24 часа".

"Соф кънект" е българско акционерно дружество с капитал 50 000 лв., разпределен между "Меридиам Инвестмънтс" САС, Франция, "Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс" САС,Франция, "Меридиам Инфрастръкчър Юръп III", Франция и "Щрабаг" АГ, Австрия.

"Соф Кънект" АД и икономическата група, към която принадлежи, не упражняват контрол върху други предприятия с регистрация в България. "Летище София" ЕАД също не упражнява пряк или непряк контрол върху други предприятия у нас, заключва КЗК.

Концесията на Летище София е от смесен вид - изпълнение на строителство, построяване на терминал 3 и други свързани строителни дейности и предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летищено, с цел осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи.

Консорциумът, включващ "Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс" САС, "Меридиам Инвестмънтс" САС, "Меридиам Инфрастръкчър Юръп III" СЛП и "Щрабаг", след като е избран за печеливш участник за концесията на летището, според Закона за концесиите учредява дружество, с цел сключване на концесионен договор. "Соф кънект" е учредено на 2 юли 2020 г., а договорът с министерството на транспорта е подписан на 22 юли.

Началната дата на концесията зависи от изпълнението (или отказа до степента, до която съответната страна може да се откаже) на всички предварителни условия, съгласно посоченото в приложение 5 към концесионния договор. Едно от тях е получаване от концесионера на окончателно и обвързващо разрешение за концентрация от българската Комисия за защита на конкуренцията или Европейската комисия, уточняват КЗК.

Посочва се още, че "Меридиам" има договор за летищен оператор на софийското летище с "Флугхафен Мюнхен" ГмбХ, операторът на летището в Мюнхен. "Щрабаг" пък ще съдейства за изграждането на трети терминал. Уточнява се още, че летището в Балчик не влиза в обхвата на концесията.

Съобщава се още, че оборотът от услуги на "Летище София" за 2019 г. е 120 665 000 лв., а летищните такси, които са преведени на министерството на транспорта са 109 732 000 лв., в бъдеще те ще се събират от концесионера, като част от приходите му. Така че общият оборот за миналата година е 230 397 000 лв.

КЗК съобщава, че решението й, с което разрешава концентрация, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.