Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отново се обяви против предложените нови, по-високи цени на таксиметровите услуги, става ясно от решение на регулатора.

Припомняме, че антимонополният орган вече е изразявал становището си по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги.

Комисията е заявявала позицията си, че не подкрепя въвеждането на каквато и да е форма на ценова регулация по отношение на таксиметровите услуги. В становищата си КЗК отбеляза, че минималната цена сама по себе си не може да бъде гаранция за качество и сигурност, които могат да се осигурят най-ефективно чрез подобрен контрол по отношение на стандартите, на които трябва да отговарят автомобилите и водачите.

Още през 2007 г. КЗК посочи, че ефектът от минималните цени е предпазване на съществуващите участници на пазара от конкуренция и ограничаване на възможността за ценова конкуренция.

По отношение на максималната цена КЗК изрази опасения, че може да служи като координационен механизъм, водещ до увеличение на цените.

Въпреки становищата на КЗК в Закона за автомобилните превози беше предвидено общинските съвети да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община.

КЗК счита, че допълнителната регулация на първоначалната такса за таксиметров превоз на пътници от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място би спомогнала за продължаване на практиката на прилагане на сходни първоначални такси на различните таксиметрови компании, с което би затвърдила липсата на ценова конкуренция.

Фактът, че повечето таксиметрови компании предоставят услугите си на почти еднакви цени, равни или много близки до минималните, е индикация за липса на ценова конкуренция, отбелязват от регулатора.

Според КЗК прилаганата от таксиметровите компании първоначална такса е значително под максимално позволената от действащата регулация, което поставя под въпрос необходимостта от допълнително регулиране на първоначалната такса, което би довело до нейното увеличение.